ภาษาไทย | English
SignIn!! Article

Web Stat
Open Web 20/08/2005
Last Update 24/10/2017
All Pageviews
All Products/Service 1360
0207314805936


Product/Service Categories
Product/Service Price Index
View All Categories (1360)
 Environment Instrument
เครื่องวัดอุณหภูมิ ของเหลว
Thermo-Hygrometer Humidity temperature
Thermo-Hygro Datalogger Recorder
Thermocouple thermometer
Infrared Thermometers
Moisture Meter เครื่องวัดความชื้นวัสดุ
Sound level meter
Lux meter Light meter
Solar Power Meter
LED Light Meter
UV Meter เครื่องวัดแสงยูวี
Anemometer
Manometer,Pressure
Tachometer เครื่องวัดความเร็วรอบ
Coating Thickness Gauge meter
Vibration Meter เครื่องวัดความสั่นสะเทือน
Distance Meter เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์
Radiation Gamma Beta X-Rays
Microwave Leakage Detector, EMF Meter
เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ Particle Counter
Digital Force Gauge เครื่องวัดแรงดึง/แรงกด
Video Borescope - กล้องส่องในท่อ
Stopwatches/Timers/Clocks
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย, เครื่องวัดไข้ทางหน้าผาก
Weather Station
 Gas Detector LPG,NGV,CO,H2S,O2,LEL, CH2O, HCHO
4 in 1 Multi Gas Detector O2,LEL,CO,H2S
Gas Leak Detector
เครื่องวัดออกซิเจนในอากาศ Oxygen Meter O2
Carbon Monoxide CO ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์
Carbon Dioxide CO2 วัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
Formaldehyde (CH2O or HCHO)
เครืองตรวจจับสารทำความเย็น
 Measurement Instrument
Digital Clamp Meter
Earth Ground Resistance Tester
MegaOhm Meter เครื่องวัดความเป็นฉนวน
Multimeter มัลติมิเตอร์
Milliohm Meter
Oscilloscopes ออสซิลโลสโคป
Phase sequence detector
Power Supply สวิทชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย
Power Analyzers
Surface Resistance Meter เครื่องวัดความต้านทานผิว
Electrostatic Field Meter
Ionizer AirGun
 Water Quality Intruments
All in one pH/EC/ORP/TDS/Salinity Meter
pH ORP CON buffer Solutions น้ำยาบัพเฟอร์
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า Conductivity/EC Meter
เครี่องวัดความนำไฟฟ้า/เครื่องวัดตะกอน
Chlorine Meter เครื่องวัดคลอรีน
COD Meter เครื่องวัดค่า COD
Dissolved Oxygen meter DO Meter
เครื่องวัดฟลูโอไรด์ Fluoride
Oxidation-Reduction Potential
pH Meter เครื่องวัดกรดด่าง
Refractometer รีแฟรกโตมิเตอร์
Salt Salinity meter เครื่องวัดความเค็ม
TDS Meter
Total Hardness Meter
Turbidity Meter
 Solar cell แผงโซลาร์เซลล์
-- SHARP solar cell
 Saving lamp/LEDs
 Solar charge controller
 Battery/Inverter
 Hobby
 Solar warning lamp/Flashing Light
 Wind Power System
 Home solar light system
 Hotplate stirrer เครื่องกวนสารให้ความร้อน
 Oven ตู้อบความร้อน
 Ultrasonic Cleaner เครื่องล้างความถี่สูง
 Balances
Customer Reference
สินค้า แก็ดเจ็ต Gadget
Specialty Meters
Hot Wire Anemometer
Anemometer
Newsletters
Please input emailแบบสอบถามออนไลน์
ท่านรู้จักเว็บบริษัทจากสื่อใด
Search Engines
ลิ้งค์จากเว็บอื่นๆ
เว็บตลาดขายสินค้าต่า
หนังสือสิ่งพิมพ์
มีคนแนะนำProduct/Service >> Product/Service Price Index

Environment Instrument View All
เครื่องวัดอุณหภูมิ ของเหลว View All
 392052: Flat Surface Stem Dial Thermometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 392065: T Bar Stem Thermometer Discontinued Product - Replaced by TM55
 CEM DT-131: Pocket Food Thermometer รุ่น DT-131 Price 40.00 USD
 Checktemp® C Electronic Digital Thermometer รุ่น HI 98501 Price 73.33 USD
 Checktemp®1C Pocket Thermometer รุ่น HI 98509 Price 76.67 USD
 Checktemp®4C Folding Pocket Thermometer รุ่น HI 151-00 Price 116.67 USD
 Contact thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิในน้ำ ของเหลว รุ่น DT-1370 Price 96.67 USD
 EXTECH 392050: Penetration Stem Dial Thermometer Price 40.00 USD
 Extech 39240: Waterproof Stem Thermometer Price 33.33 USD
 Extech 39272: Pocket Fold up Thermometer with Adjustable Probe สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech TM25: Compact Temperature Indicator Price 30.00 USD
 EXTECH TM26: Compact NSF Certified Temperature Indicator Price 40.00 USD
 HI 149-00 High Temperature Foodcare Thermometer, °C สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 T-Shaped Thermometer รุ่น HI 145 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ ของเหลว เนื้อสัตว์ อาหาร ผลไม้ รุ่น DT-801 Discontinued Product - Replaced by EQ801
 Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ ของเหลว เนื้อสัตว์ อาหาร ผลไม้ รุ่น EQ801 Regular 33.33 USD
Special 30.00
USD
 TM40: Corkscrew Stem Thermometer Discontinued Product - No Replacement
 TM55: Pocket Fold-Up Food Thermometer, NSF Certified Price 50.00 USD
 TP3001 เทอร์โมมิเตอร์ Price 10.33 USD
 Waterproof Stainless Steel Thermometer รุ่น AMT-121 ***ปรับเทียบได้ Price 30.00 USD
 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบปากกา เหมาะสำหรับวัดน้ำหรือเนื้อสัตว์ Waterproof Stem Thermometer รุ่น DT-133 Price 33.33 USD
Thermo-Hygrometer Humidity temperature View All
 401014: Big Digit Indoor/Outdoor Thermometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 445702: Hygro-Thermometer Clock สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 445713-TP: Big Digit Indoor/Outdoor Hygro-Thermometer Regular 60.00 USD
Special 53.33
USD
 800037: WBGT SD Card Logger สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 ALARM THERMOMETER, HYGROMETER - Sper Scientific รุ่น 800041R Discontinued Product - No Replacement
 Big Digits LCD Display Indoor/Outdoor Thermometer รุ่น 800015 Regular 53.33 USD
Special 46.67
USD
 Contact thermometer รุ่น DT-1370 Price 96.67 USD
 Dial Hygrometer / Thermometer รุ่น 736920 Price 43.00 USD
 Extech 44550: Pocket Humidity/Temperature Pen สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 445580: Humidity/Temperature Pen สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 445703: Big Digit Hygro-Thermometer Price 53.33 USD
 Extech EA20: EasyView™ Hygro-Thermometer Regular 283.33 USD
Special 266.67
USD
 Extech HT200: Heat Stress WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech HT30: Heat Stress WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) Meter Price 213.33 USD
 Extech RH101: Hygro-Thermometer + InfraRed Thermometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech RH10: Pocket Series Hygro-Thermometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech RH210: Compact Hygro-Thermometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech RH305: Hygro-Thermometer Psychrometer Kit สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech RH350: Dual Input Hygro-Thermometer Psychrometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech RH35: Desktop Hygro-Thermometer Alert สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th [Delivery time approx. 1-2 weeks]
 Extech RH401: Digital Psychrometer + InfraRed Thermometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech RH490: Precision Hygro-Thermometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech RHT3: EzSmart™ Hygro-Thermometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech RHT510: Hygro-Thermometer Psychrometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech TM20: Compact Temperature Indicator Price 26.67 USD
 HUATO A200 :Hygro-thermometer Price 53.33 USD
 HUATO A2000 :Sound Light Alarm Hygro-thermometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 HUATO A210 :Hygro-thermometer Price 50.00 USD
 Hygro-ThermoMeter 4in1 Digital Multifunction Meter เครื่องวัดเสียง-อุณหภูมิ-ความชื้น-วัดแสง DT8820 Regular 173.33 USD
Special 69.33
USD
 Hygro-Thermometer Humidity Alert with Dew Point รุ่น 445814 Regular 66.67 USD
Special 60.00
USD
 Hygro-Thermometer IN-OUT รุ่น TH-805A Discontinued Product - Replaced by TH802A, TH06OH, 445713, 800015
 Hygro-Thermometer Indoor-Outdoor รุ่น TH802A Regular 53.33 USD
Special 40.00
USD
 Hygro-Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้น รุ่น TH801 Regular 33.33 USD
Special 11.67
USD
 Large Display Indoor/Outdoor Thermometer รุ่น 800015 Regular 60.00 USD
Special 50.00
USD
 Remote Alarm RH / Temp Monitor - 800039 Discontinued Product - No Replacement
 Remote RH / Temp Monitor รุ่น 800027 Price 80.00 USD
 RH25: Heat Index Psychrometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 RH300-CAL: Humidity Calibration Kit for RH300 Model สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 RH300: Hygro-Thermometer Psychrometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 RH30: Hygro-Thermometer with Humidity Alert สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 RHM15: Mini Hygro-Thermometer Monitor สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Smart sensor AR837 :เครื่องวัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ Humidity Thermometer Price 110.00 USD
 Sper Scientific - Additional Temperature Sensor - 800026 Regular 83.33 USD
Special 50.00
USD
 Sper Scientific - Additional Wireless Humidity/Temperature Sensor for 800254 รุ่น 800255 Price 63.33 USD
 Sper Scientific - RH/Temp Clock - 810039 Regular 166.67 USD
Special 133.33
USD
 Sper Scientific - Wireless Humidity/Temperature Monitor Set - 800254 Price 130.00 USD
 Sper Scientific - Wireless Thermometer Set - 800025 Regular 133.33 USD
Special 83.33
USD
 Tenmars TM-188D WBGT Meter (Datalogger) Price 216.67 USD
 WBGT Heat Stress Meter - 800036 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องควบคุมอุณหภูมิ DIN Temperature PID Controller with One Relay Output/4-20mA Output สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดอุณภูมิ ความชื้น Humidity Thermometer เทอร์โมมิเตอร์ รุ่น ST-321S / DT-321S Regular 166.67 USD
Special 150.00
USD
 เครื่องวัดอุณภูมิ ความชื้น Humidity Thermometer, High Accuracy รุ่น RH390 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดอุณหภูมิ 2จุด และความชื้น 2จุด ภายใน-ภายนอก รุ่น TH-06OH Regular 60.00 USD
Special 50.00
USD
 เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น Big Digit Hygro-Thermometer รุ่น 445715 Price 70.00 USD
 เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น Big Digit Hygro-Thermometer รุ่น TH805 Regular 61.67 USD
Special 53.33
USD
 เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น Humidity / Temp Monitor Large Display รุ่น 800016 Price 56.67 USD
 เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น Hygro-Thermometer Humidity Alert with Dew Point รุ่น 445815 Regular 80.00 USD
Special 70.00
USD
 เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น Hygro-Thermometer รับประกัน! 2 ปี รุ่น ETE88 Price 16.67 USD
 เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น Indoor-outdoor Hygro-Thermometer รุ่น 445713 Regular 60.00 USD
Special 53.33
USD
 เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น Interior Temperature Hygrometer รุ่น DT-322 Price 33.33 USD
 เครื่องวัดอุณหภูมิ ภายใน/ภายนอก In/out door Thermo-Hygrometer รุ่น HTC-2 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดอุณหภูมิ และ ความชื้น Thermometer Humidity Meter รุ่น HTC-1 ***ราคาพิเศษ Regular 16.67 USD
Special 11.67
USD
 เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้น Hygro-Thermometer รุ่น TH802 Regular 50.00 USD
Special 33.33
USD
 เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้น Thermo-hygrometer รุ่น HTC-5 Regular 46.67 USD
Special 33.33
USD
 เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้น แบบปากกา Humidity/Temperature Pen รุ่น DT-132 Regular 33.33 USD
Special 13.00
USD
Thermo-Hygro Datalogger Recorder View All
 88181: Single Use Cold Chain PDF Logger สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 AZ Instrument 88160 Temp. USB Datalogger w/PDF report Price 100.00 USD
 AZ Instrument 88161 Dual Temp. USB Datalogger w/PDF report w/External probe 15cm Price 110.00 USD
 AZ Instrument 88161 Dual Temp. USB Datalogger w/PDF report w/External probe 2cm Price 110.00 USD
 AZ Instrument 88162 Temp.+RH USB Datalogger w/PDF report Price 116.67 USD
 AZ-Instrument 87798 Dew Point SD Card Logger เครื่องบันทึกอุณหภูมิความชื้น Regular 230.00 USD
Special 200.00
USD
 AZ-Instrument 8809 :Temp.RH Logger-LED เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น Price 296.67 USD
 Datalogging RH / Temperature Pen รุ่น 800013 Regular 160.00 USD
Special 126.67
USD
 Extech 42270: Temperature/Humidity Datalogger สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 42275: Temperature/Humidity Datalogger Kit with PC Interface Regular 250.00 USD
Special 216.67
USD
 Extech 42280: Temperature and Humidity Datalogger Price 266.67 USD
 Extech EA25: EasyView™ Hygro-Thermometer and Datalogger Regular 500.00 USD
Special 466.67
USD
 Extech RH520A: Humidity+Temperature Chart Recorder with Detachable Probe Price 360.00 USD
 Extech RHT10: Humidity and Temperature USB Datalogger Price 113.33 USD
 Extech RHT30: USB Humidity/Temperature Datalogger Price 156.67 USD
 Extech RHT35: USB Humidity/Temperature/Barometric Pressure Datalogger สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech SD500: Humidity/Temperature Datalogger Regular 326.67 USD
Special 293.33
USD
 Extech SD700: Barometric Pressure/Humidity/Temperature Datalogger สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech SD800: CO2, Humidity and Temperature Datalogger สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech TH10: Temperature USB Datalogger Price 73.33 USD
 Extech TH30: USB Dual Temperature Datalogger Price 120.00 USD
 HUATO HE173 :Temperature and Humidity Data Logger Price 130.00 USD
 HUATO S500 :GSM Alarm Temperature Humidity Data Logger Price 300.00 USD
 RH / Temperature SD Card Logger รุ่น 800021 Regular 496.67 USD
Special 430.00
USD
 RHT20: Humidity and Temperature Datalogger Price 173.33 USD
 RHT50 Humidity/Temperature/Pressure Datalogger สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 SDL500: Hygro-Thermometer/Datalogger สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Temperature Datalogger Kit with PC Interface รุ่น 42265 Discontinued Product - Replaced by 42275
 Temperature Meters and Dataloggers รุ่น TM-306U Price 83.33 USD
 Temperature USB Datalogger เครื่องบันทึกอุณหภูมิ Datalogger รุ่น DT-170 Regular 80.00 USD
Special 66.67
USD
 Temperature-Humidity USB Datalogger เครื่องบันทึกอุณหภูมิ-ความชื้น USB Datalogger รุ่น DT-171 Price 113.33 USD
 Tenmars TM-305U :Temperature/ Humidity Meters and Dataloggers Price 96.67 USD
 THD5: USB Temperature Datalogger (Pack of 10) EXTECH สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Thermo-Hygro Graph เครื่องวัด บันทึกอุณหภูมิ ความชื้น แบบกระดาษ รุ่น UN-1125 สินค้าเลิกจำหน่าย
 WB200: Wet Bulb Hygro-Thermometer Datalogger สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ Temperature Data logger LCD display รุ่น HE171 Price 96.67 USD
 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น USB Datalogger w/Type K Dual Thermometer รุ่น DT-172TK Price 230.00 USD
 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ-ความชื้น Humidity-Temperature Datalogger with USB interface รุ่น DT-172 Regular 200.00 USD
Special 166.67
USD
 เครื่องบันทึกอุณหภูมิความชื้น Humidity/Temperature USB Datalogger LCD display รุ่น DT-171E Price 133.33 USD
 เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น Thermometer-Humidity Datalogger,USB interface LED Display รุ่น 8809 Price 250.00 USD
 เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ Thermometer Datalogger 4 external inputs รุ่น KT200 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ Thermometer Datalogger KIMO รุ่น KT100 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
Thermocouple thermometer View All
 Extech 421502: Type J/K, Dual Input Thermometer with Alarm สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 421509: 7 Thermocouple Dual Input Datalogger with Alarm สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EA10: EasyView™ Dual Input Thermometers สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EA11A: EasyView™ Type K Single Input Thermometer Regular 150.00 USD
Special 133.33
USD
 Extech EA15: EasyView™ Dual Input Temperature Datalogger สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech SD200: 3-Channel Temperature Datalogger Price 300.00 USD
 Extech SDL200: 4-Channel Datalogging Thermometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech TM100: Type K/J Single Input Thermometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech TM300: Type K/J Dual Input Thermometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Temperature Probe Accessories สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Temperature Probe วัดอุณหภูมิตู้อบ Type K รุ่น TP01N Regular 40.00 USD
Special 26.67
USD
 Temperature Probe วัดอุณหภูมิพื้นผิว Type K, Max.400C รุ่น NR-81531 Regular 60.00 USD
Special 50.00
USD
 Temperature Probe วัดอุณหภูมิพื้นผิว Type K, Max.500C รุ่น NR-81531A Regular 60.00 USD
Special 50.00
USD
 Temperature Probe วัดอุณหภูมิพื้นผิว Type K, Max.600C รุ่น PK-80521A Regular 60.00 USD
Special 50.00
USD
 Thermocouple 1CH Thermometer รุ่น DT-610B Regular 165.00 USD
Special 146.67
USD
 Thermocouple 1CH Thermometer รุ่น DT-804 Regular 130.00 USD
Special 116.67
USD
 Thermocouple 1channel Thermometer รุ่น TK100S สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Thermocouple 2 channel Thermometer รุ่น TK102S สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Thermocouple 2CH Thermometer รุ่น DT-612 Regular 183.33 USD
Special 165.00
USD
 Thermocouple 2CH Thermometer รุ่น DT-613 Regular 263.33 USD
Special 230.00
USD
 Thermocouple Probe วัดอุณหภูมิพื้นผิว Type K รุ่น NR-81531C Regular 60.00 USD
Special 50.00
USD
 Thermocouple Probe เทอร์โมคัปเปิ้ล Type K รุ่น NR-81530 Regular 60.00 USD
Special 50.00
USD
 Thermocouple Probe เทอร์โมคัปเปิ้ล Type K รุ่น NR-81530-B Regular 50.00 USD
Special 40.00
USD
 Thermocouple Thermometer 2 Channel Type K/J รุ่น 800007 Regular 200.00 USD
Special 150.00
USD
 Thermocouple Thermometer Basic Type K/J รุ่น 800004 Regular 150.00 USD
Special 133.33
USD
 Thermocouple Thermometer Dual K Type Thermometer รุ่น TM-321N สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Thermocouple Thermometer Single K Type Thermometer รุ่น TM-311N สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Thermocouple Thermometer รุ่น DT-811A Regular 166.67 USD
Special 133.33
USD
 TM500: 12-Channel Datalogging Thermometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ 4 แชนแนล Tenmars รุ่น TM-747DU สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น USB Datalogger w/Type K Dual Thermometer รุ่น DT-172TK Price 230.00 USD
Infrared Thermometers View All
 2 in 1 Professional InfraRed Thermometers with Type K Input รุ่น DT-8835 Regular 250.00 USD
Special 216.67
USD
 42500: Mini IR Thermometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 42510: Mini IR Thermometer Discontinued Product - Replaced by 42510A
 42511: Dual Laser InfraRed Thermometer Discontinued Product - No Replacement
 42512: Dual Laser InfraRed Thermometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 42515: InfraRed Thermometer with Type K Input สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 42529: Wide Range IR Thermometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 42530: Wide Range IR Thermometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 42540: High Temperature IR Thermometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 42509: Dual Laser IR Thermometer with Color Alert สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 42509: Dual Laser IR Thermometer with Color Alert สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 42510A: Wide Range Mini IR Thermometer Regular 133.33 USD
Special 120.00
USD
 Extech 42545: High Temperature IR Thermometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 42570: Dual Laser InfraRed Thermometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech IR260: Compact InfraRed Thermometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech IR267: Mini InfraRed Thermometer with Type K สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech IR300UV: IR Thermometer with UV Leak Detector สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech IR400: Mini IR Thermometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech IRT600: Dual Laser IR Thermal Condensation Scanner สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 High Temp InfraRed Thermometer เทอร์โมมิเตอร์ รุ่น DT-8828 Regular 230.00 USD
Special 200.00
USD
 Infrared Thermometers Datalogger เทอร์โมมิเตอร์ รุ่น AR-882A Regular 963.33 USD
Special 930.00
USD
 InfraRed Thermometers รุ่น AR300+ Regular 140.00 USD
Special 96.67
USD
 Infrared Thermometers รุ่น AR842A+ Regular 120.00 USD
Special 106.67
USD
 Infrared Thermometers รุ่น AR862A Regular 416.67 USD
Special 383.33
USD
 Infrared Thermometers รุ่น AR882+ Price 633.33 USD
 InfraRed Thermometers รุ่น ST380A Regular 83.33 USD
Special 66.67
USD
 IR Pen with True D:S Laser Guide - 800109 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Mini InfraRed Thermometers รุ่น DT-810 Regular 100.00 USD
Special 50.00
USD
 Tenmars TM-301: IR Thermometer Price 83.33 USD
 VIR50: Dual Laser IR Video Thermometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด Infrared Thermometers รุ่น AR872 Regular 630.00 USD
Special 566.67
USD
Moisture Meter เครื่องวัดความชื้นวัสดุ View All
 CEM DT-125G :เครื่องวัดความชื้นไม้ วัสดุก่อสร้าง Wood Moisture Meter Regular 360.00 USD
Special 306.67
USD
 CEM DT-125H :เครื่องวัดความชื้นไม้ วัสดุก่อสร้าง Wood Moisture Meter Regular 173.33 USD
Special 160.00
USD
 CEM DT-129 :Wood Moisture Meter เครื่องวัดความชื้นไม้ Regular 213.33 USD
Special 180.00
USD
 Digital Soil Moisture Meter เครื่องวัดความชื้นดิน ทราย ปุ๋ยหมัก รุ่น PMS-714 Regular 466.67 USD
Special 333.33
USD
 Digital Soil Moisture เครื่องวัดความชื้นดิน รุ่น MO750 Regular 400.00 USD
Special 333.33
USD
 Extech 407777 :เครื่องวัดความชื้น ไม้ วัสดุก่อสร้าง Heavy Duty Moisture Meter รุ่น 407777 Discontinued Product - Replaced by 840050 & MO220
 Extech MO100: Moisture Meter Discontinued Product - No Replacement
 Extech MO210: Pocket Moisture Meter Price 120.00 USD
 Extech MO220: Wood Moisture Meter Regular 230.00 USD
Special 216.67
USD
 Extech MO230: Pocket Moisture Meter Price 166.67 USD
 Extech MO25: Moisture Pen สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MO260: Combination Pin/Pinless Moisture Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MO265: Combination Pin/Pinless Moisture Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MO270: Wireless Pin/Pinless Moisture Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MO290-BP: Moisture Baseboard Probe สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MO290-EP: Extension Moisture Probe สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MO290-EXT: Moisture Probe Extenders สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MO290-HP: Moisture Hammer Probe สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MO290: Pinless Moisture Psychrometer + IR สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MO295: Pinless Moisture Psychrometer + IR Thermometer with Memory สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MO297: Pinless Moisture Psychrometer with IR Thermometer and Bluetooth METERLiNK™ สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MO300: Pinless Moisture Meter with Bluetooth® สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MO50: Moisture Meter Price 100.00 USD
 Extech SDL550: Humidity Content Meter/Datalogger สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 MO257: Pinless Moisture Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 MO55: Combination Pin/Pinless Moisture Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Moisture Meter - 840050 Regular 363.33 USD
Special 218.00
USD
 Moisture meter for wood and building material รุ่น DT-125 Discontinued Product - Replaced by MO210
 Moisture Meter เครื่องวัดความชื้นไม้ รุ่น WM801A ช่วงวัด 5 ถึง 40 Regular 133.33 USD
Special 126.67
USD
 Moisture Meter เครื่องวัดความชื้นไม้ วัตถุ แบบสัมผัส รุ่น MO280 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Moisture Meter เครื่องวัดความชื้นไม้แบบสัมผัส,เหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า รุ่น MC-7812 Regular 233.33 USD
Special 116.67
USD
 Replacement Pins รุ่น MO200-PINS สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Replacement Pins รุ่น MO220-PINS สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดความชื้น เมล็ดธัญพืช Grain Moisture Meter รุ่น MC-7806 Regular 233.33 USD
Special 116.67
USD
 เครื่องวัดความชื้น ไม้ วัสดุก่อสร้าง Moisture Meter รุ่น MO250 Discontinued Product - Replaced by MO265
 เครื่องวัดความชื้นกระดาษ Paper Moisture Meter รุ่น WM811 Regular 163.33 USD
Special 130.00
USD
Sound level meter View All
 2 Pt. Acoustical Calibrator - 850016 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 407760 USB Sound Level Datalogger Price 250.00 USD
 407766 - 94/114dB Sound Calibrator สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 8921 : RS232 Digital Sound Level Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 8922 : RS232 Digital Sound Level Meter w/Backlight function สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Advanced Datalogging Sound Meter - 850013 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Class1 Sound Level Calibrator 94dB,114dB ตัวสอบเทียบเครื่องวัดเสียง รุ่น ST-120 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Detachable Probe Sound Meter - 840012 Price 400.00 USD
 Extech 407355: Noise Dosimeter/Datalogger with PC Interface Regular 833.33 USD
Special 783.33
USD
 Extech 407730: Digital Sound Level Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 407732-KIT: Type 2 Sound Meter Kit สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 407736: Dual Range Sound Level Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 EXTECH 407744: 94dB Sound Calibrator สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 407750: Sound Level Meter with PC Interface สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 407780A: Integrating Sound Level Meter with USB สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 407790A: Real Time Octave Band Analyzer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech HD600: Datalogging Sound Level Meter Price 666.67 USD
 Extech SDL600: Sound Level Meter/Datalogger Price 756.67 USD
 Extech SL10: Pocket Series Sound Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech SL130G: Sound Level Alert with Alarm Discontinued Product - Replacement By SL130W
 Extech SL130W: Sound Level Alert with Alarm สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech SL355: Personal Noise Dosimeter/Datalogger Regular 833.33 USD
Special 816.67
USD
 Extech SL400: Personal Noise Dosimeter with USB Interface สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech SL510: Sound Level Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Integrating Sound Datalogger - 850017 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Mini Sound Level Meter Model DT-85A Regular 66.67 USD
Special 56.67
USD
 Mini Sound Meter - 850014 Regular 183.33 USD
Special 166.67
USD
 Professional Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง รุ่น DT-805 Regular 166.67 USD
Special 140.00
USD
 Sound Level Calibrator 94dB,114dB ตัวสอบเทียบเครื่องวัดเสียง รุ่น TM-100 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Sound level Meter - Datalogger with USB Interface รุ่น DT-173 Regular 266.67 USD
Special 133.33
USD
 Sound level meter Datalogger Model DT-8852 Price 333.33 USD
 Sound Level Meter รุ่น TM-102 Price 96.67 USD
 Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง รุ่น 407732 Price 240.00 USD
 Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดระดับเสียง รุ่น SL801 Regular 100.00 USD
Special 83.33
USD
 Sound Meter เครื่องวัดเสียง SL811 with PC interface USB port include software Price 263.33 USD
 Sound-Level-Meter 4in1 Digital Multifunction Meter เครื่องวัดเสียง-อุณหภูมิ-ความชื้น-วัดแสง DT8820 Regular 173.33 USD
Special 69.33
USD
 TENMARS TM-103 Datalogging Sound Level Meter Price 230.00 USD
 TES-1354 Noise Dose Meter Regular 550.00 USD
Special 500.00
USD
 TES-1355 Noise Dose Meter Regular 833.33 USD
Special 783.33
USD
 Time averaged sound level LAeq รุ่น DB100 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดความดังเสียง Digital Type 2 Sound Meter รุ่น 840029 Price 400.00 USD
 เครื่องวัดความดังเสียง Graphic Display Sound level meter รุ่น 840028 Regular 333.33 USD
Special 263.33
USD
 เครื่องวัดเสียง Sound Level Meter รุ่น 8925 Regular 150.00 USD
Special 133.33
USD
 เครื่องวัดเสียง Sound Level Meter รุ่น TM-101 Price 126.67 USD
 เครื่องวัดเสียง ระดับเสียง เสียงสะท้อน บันทึกข้อมูลได้ 50 ข้อมูล รุ่น DT-815 Regular 333.33 USD
Special 300.00
USD
 เครื่องสอบเทียบเครื่องวัดเสียง Sound Calibrator 94dB,114dB สำหรับ เครื่องวัดความดังเสียง รุ่น SC-05 Regular 316.67 USD
Special 283.33
USD
Lux meter Light meter View All
 4 in1 Humidity-Temperature-Light-Anemometer อุณหภูมิ ความชื้น แสง ความเร็วลม รุ่น 850070 Regular 273.33 USD
Special 240.00
USD
 Advanced Light Meter - 840022 Regular 400.00 USD
Special 316.67
USD
 CEM DT-8809A :เครื่องวัดแสง บันทึกข้อมูล Light Meter/Datalogger 400,000Lux Price 243.33 USD
 Digital LUX Meter - MS6612 Regular 130.00 USD
Special 96.67
USD
 Extech 407026: Heavy Duty Light Meter with PC Interface Price 240.00 USD
 Extech EA30: EasyView™ Wide Range Light Meter Price 233.33 USD
 Extech EA31: EasyView™ Light Meter Regular 196.67 USD
Special 180.00
USD
 Extech EA33: EasyView™ Light Meter with Memory Price 333.33 USD
 Extech HD450: Datalogging Heavy Duty Light Meter Price 326.67 USD
 Extech LT300: Light Meter Price 206.67 USD
 Extech LT510: Light Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech SDL400: Light Meter/Datalogger Price 373.33 USD
 HD400: Heavy Duty Light Meter Price 266.67 USD
 HI 97500 Portable Lux Meter Price 280.00 USD
 Light Meter Lux - 840006 Regular 196.67 USD
Special 163.33
USD
 Light Meter Lux/FC - 840020 Regular 283.33 USD
Special 240.00
USD
 Light Meter Lux/FC รุ่น TM-201 Price 80.00 USD
 LT10: Pocket Series Light Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Lux Meter 4in1 Digital Multifunction Meter เครื่องวัดเสียง-อุณหภูมิ-ความชื้น-วัดแสง DT-8820 Regular 173.33 USD
Special 69.33
USD
 Tenmars TM-202 :Light Meter Lux/FC Price 83.33 USD
 Tenmars TM-208 : Solar, UVA, Light Meter (3 in 1) สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Tenmars TM-209M : LUX/FC Multi-LED Light Meter Price 183.33 USD
 TES TES-1330A :Light Meter เครื่องวัดแสง Price 140.00 USD
 TM-209 LUX/FC LED Light Meter Price 146.67 USD
 Visible Light SD Card Logger - 850007 Regular 400.00 USD
Special 330.00
USD
 เครื่องวัดความเข้มแสง Digital Lux Meter Light Meter รุ่น LM-801 Regular 83.33 USD
Special 66.67
USD
 เครื่องวัดความเข้มแสงLux meter Light meter Light Meter with USB interface รุ่น DT-1309 Price 180.00 USD
 เครื่องวัดแสง Digital Lux meter Light Meter รุ่น AR823 Price 116.67 USD
 เครื่องวัดแสง LED วัดแสง LUX/FC Light Meter รุ่น TM-201L Price 90.00 USD
 เครื่องวัดแสง Light-Anemometer-Hygro-Thermo Meter 4 in 1 รุ่น 45170 Regular 273.33 USD
Special 240.00
USD
 เครื่องวัดแสง Light/Lux Meter, max. 200,000Lux รุ่น LX-802 Regular 160.00 USD
Special 140.00
USD
 เครื่องวัดแสง Lux Meter เครื่องวัดความเข้มแสง Digital Lux Meter รุ่น LX100 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดแสง Mini Light Meter รุ่น DT-86 Regular 83.33 USD
Special 70.00
USD
 เครื่องวัดแสง Pocket Size LUX/FC Light Meter รุ่น TM-720 Price 66.67 USD
 เครื่องวัดแสง ความเข้มแสง DIGITAL LUX METER รุ่น LX-8050 Regular 83.33 USD
Special 66.67
USD
 เครื่องวัดแสง เครื่องวัดความเข้มของแสง Digital Lux meter รุ่น AR813A Regular 163.33 USD
Special 130.00
USD
Solar Power Meter View All
 2 in 1 เครื่องวัดแสงอาทิตย์/ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Solar Power Meter w/Multimeter รุ่น LA-1017 Regular 193.33 USD
Special 160.00
USD
 Solar Module Analyzer เครื่องบันทึกแสงอาทิตย์ บันทึกพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่น PROVA 200 Regular 1,500.00 USD
Special 1,466.67
USD
 Solar Module Analyzer เครื่องบันทึกแสงอาทิตย์ บันทึกพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่น PROVA 210 Regular 1,833.33 USD
Special 1,766.67
USD
 Solar Panel Tester PV System Analyzer รุ่น PROVA 1011 Regular 3,166.67 USD
Special 2,966.67
USD
 Solar Power Meter เครื่องวัดความเข้มของแสงอาทิตย์ กำลังแสงดวงอาทิตย์ รุ่น DT1307 Regular 166.67 USD
Special 150.00
USD
 Tenmars TM-206: เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Power Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 TES TES-1333 :เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Power Meter Regular 166.67 USD
Special 140.00
USD
 TES TES-1333R :Datalogging Solar Power Meter เครื่องวัดแสงอาทิตย์ บันทึกข้อมูล Regular 350.00 USD
Special 316.67
USD
 TM-750 Solar Power Meter Price 106.67 USD
 เครื่องวัดวิเคราะห์เซลล์แสงอาทิตย์ กำลังงานแผงโซล่าเซลล์ Solar Analyzer รุ่น SOLAR-500 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดและบันทึกค่าแสงอาทิตย์ Solar Power Meter/Datalogging รุ่น TES-132 Regular 500.00 USD
Special 450.00
USD
 เครื่องวัดแสงอาทิตย์ กำลังงานแสงอาทิตย์ Solar Power Meter รุ่น TM-207 Price 103.33 USD
LED Light Meter View All
 Extech LT40: LED Light Meter Price 146.67 USD
 Extech LT45: Color LED Light Meter Price 360.00 USD
 Tenmars TM-209M : LUX/FC Multi-LED Light Meter Price 183.33 USD
 TM-209 LUX/FC LED Light Meter Price 146.67 USD
 เครื่องวัดแสง LED วัดแสง LUX/FC Light Meter รุ่น TM-201L Price 90.00 USD
UV Meter เครื่องวัดแสงยูวี View All
 Extech EN150: 11-in-1 Environmental Meter with UV สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech SDL470: UVA/UVC Light Meter/Datalogger สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech UV510: UVA Light Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Tenmars TM-208 : Solar, UVA, Light Meter (3 in 1) สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 TM-213 Pocket Size UVAB Light Meter Price 93.33 USD
 Ultraviolet Light Meter เครื่องวัดแสงยูวี UVA, UVB Light Meter รุ่น UV340B Regular 216.67 USD
Special 200.00
USD
 UV Light Meter UVA/B - 850009 Regular 360.00 USD
Special 326.67
USD
 UV Light Meter UVC - 850010 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
Anemometer View All
 3-in-1 Humidity Temperature and Anemometer รุ่น 45160 Regular 206.67 USD
Special 200.00
USD
 4 in 1 เครื่องวัดความเร็วลม Anemometer-Hygro-Thermo-Light Meter รุ่น 45170 Regular 273.33 USD
Special 240.00
USD
 AIR Flow Anemometer Meter เครื่องวัดความเร็วลม CFM/CMM รุ่น AR856 Regular 283.33 USD
Special 216.67
USD
 AN100: CFM/CMM Mini Thermo-Anemometer Regular 240.00 USD
Special 206.67
USD
 AN300: Large Vane CFM/CMM Thermo-Anemometer Regular 430.00 USD
Special 363.33
USD
 Anemo-Manometer เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดความดัน/Pilot Tube รุ่น DT-8920 Price 400.00 USD
 Anemometer Air Velocity CFM-CMM EXTECH with IR Thermometer AN200 Regular 298.33 USD
Special 265.00
USD
 Anemometer Air Velocity meter DA-40 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Anemometer Probe รุ่น FC-91 Price 116.67 USD
 Anemometers Air velocity Meters CFM/CMM with IR Thermometer เครื่องวัดความเร็วลม รุ่น DT-8894 Regular 363.33 USD
Special 290.67
USD
 Anemometers Air velocity Meters CFM/CMM เครื่องวัดความเร็วลม รุ่น DT-8893 Regular 273.33 USD
Special 250.00
USD
 Anemometers Air velocity Meters รุ่น AM802 Regular 66.67 USD
Special 53.33
USD
 Anemometers Air velocity Meters เครื่องวัดความเร็วลม CFM Vane Flow Rate Datalogger 451126 Discontinued Product - No Replacement
 Anemometers Air velocity Meters เครื่องวัดความเร็วลม อุณหภูมิลม รุ่น LV-50 Price 450.00 USD
 Anemometers Air velocity Meters เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดความเร็วลม รุ่น AR826+ Regular 133.33 USD
Special 110.00
USD
 Anemometers Air velocity Meters, m3/h, cfm model LV-107S สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 CEM DT-618 :Anemometer and Temperature Regular 166.67 USD
Special 133.33
USD
 CEM DT-619 :Anemometers Air velocity Meters เครื่องวัดความเร็วลม ปริมาตรลม CFM/CMM Regular 216.67 USD
Special 173.33
USD
 Datalogging/Printing Anemometer+Psychrometer รุ่น 451181 Discontinued Product - No Replacement
 EN150: 11-in-1 Environmental Meter with UV สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 EN300: 6-in-1 Environmental Meter EXTECH สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Environmental Quality Meter with Sound - 850069 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Environmental Quality SD Card Logger รุ่น 850071 Regular 533.33 USD
Special 450.00
USD
 Extech 407113: Heavy Duty CFM Metal Vane Anemometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 407119: Heavy Duty CFM Hot Wire Thermo-Anemometer Price 666.67 USD
 EXTECH 407123: Heavy Duty Hot Wire Thermo-Anemometer Regular 566.67 USD
Special 510.00
USD
 Extech 45118: Mini Thermo-Anemometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 45158: Mini Thermo-Anemometer with Humidity สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 45168CP: Mini Thermo-Anemometer with Built-in Compass สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 45170CM: 5-in-1 Environmental Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech AN10: Pocket Series Anemometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech AN25: Heat Index Anemometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech AN300-C: Airflow Cone and Funnel Adapter Kit for AN300, AN310, AN320 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech AN310: Large Vane CFM/CMM Anemometer/Psychrometer Regular 460.00 USD
Special 393.33
USD
 Extech AN320: Large Vane CFM/CMM Anemometer/Psychrometer plus CO2 Regular 700.00 USD
Special 630.00
USD
 Extech AN340: CMM/CFM Anemometer/Psychrometer Datalogger Price 516.67 USD
 Extech AN500: Hot Wire CFM/CMM Thermo-Anemometer Price 833.33 USD
 Extech AN510: CMM/CFM Anemometer + Type K สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EN100: 11-in-1 Environmental Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EN510:10-in-1 Environmental Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech HD300: CFM/CMM Thermo-Anemometer with built-in InfraRed Thermometer Price 366.67 USD
 Extech SDL300: Metal Vane Thermo-Anemometer/Datalogger Regular 733.33 USD
Special 696.67
USD
 Extech SDL310: Thermo-Anemometer/Datalogger Regular 500.00 USD
Special 425.00
USD
 Extech SDL350: Hot Wire CFM Thermo-Anemometer/Datalogger Regular 750.00 USD
Special 716.67
USD
 Extech TR100: Compact Tripod สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Hot wire Anemometer CFM/CMM รุ่น VT 100S Discontinued Product - Replaced by VT 50 / VT 110
 Hot wire anemometer Probe For Model DT-8880 รุ่น FC-90 Price 146.67 USD
 Hot Wire Anemometer SD Card Logger - 850024 Regular 800.00 USD
Special 633.33
USD
 Hybrid Powered Env. Quality Meter - 850068 Regular 500.00 USD
Special 400.00
USD
 iPhone® Anemometer - 900012 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Mini Environmental Quality Meter - 850025 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Mini Environmental Quality Meter - 850026 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Mini Environmental Quality Meter - 850027 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Mini Environmental Quality Meter - 850070 Regular 273.33 USD
Special 240.00
USD
 Multi-function Thermo Anemometer 3-CUP Speed Air Weather and directional probe รุ่น AM-4836C Regular 216.67 USD
Special 193.33
USD
 Prova AVM-301 :Anemometer เครื่องวัดความเร็วลม Regular 200.00 USD
Special 166.67
USD
 Psychrometer / Anemometer - 840034 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Sper Scientific 850023:เครื่องวัดความเร็วลม บันทึกข้อมูล Anemometer SD Card Logger Regular 500.00 USD
Special 425.00
USD
 Tenmars TM-4001 :เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hot Wire Anemometer Price 196.67 USD
 Tenmars TM-401: เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Meter รุ่น TM-401 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Tenmars TM-402: เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Meter รุ่น TM-402 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Tenmars TM-403: เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Meter รุ่น TM-403 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Tenmars TM-404: เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Meter รุ่น TM-404 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Thermo-anemometer with hotwire probe รุ่น VT 50 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Thermo-Anemometer เครื่องวัดความเร็วลม อุณหภูมิ รุ่น AR816+ Regular 83.33 USD
Special 60.00
USD
 Thermo-Anemometer เครื่องวัดความเร็วลม อุณหภูมิ รุ่น AZ8908 Regular 116.67 USD
Special 110.00
USD
 Thermometer Anemometers เครื่องวัดความเร็วลม รุ่น AR836 Regular 163.33 USD
Special 140.00
USD
 เครื่องความเร็วลม วัดความดัน Pressure, Air Velocity, Air Flow, Temperature Meter MP200G สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องความเร็วลม วัดความดัน Pressure, Air Velocity, Air Flow, Temperature Meter รุ่น HD350 Price 500.00 USD
 เครื่องวัดความเร็วลม Anemometers Meters CFM-CMM รุ่น AR846 Regular 250.00 USD
Special 183.33
USD
 เครื่องวัดความเร็วลม CMM/CFM Thermo-Anemometer รุ่น AM-4836V Regular 133.33 USD
Special 116.67
USD
 เครื่องวัดความเร็วลม CMM/CFM เครื่องวัดความดัน ชนิด Pilot Tube รุ่น DT-8920 Price 400.00 USD
 เครื่องวัดความเร็วลม Cup Thermo-Anemometer รุ่น AN400 Discontinued Product - No Replacement
 เครื่องวัดความเร็วลม Handheld Anemometer CMS/CFM รุ่น 8906 Regular 216.67 USD
Special 166.67
USD
 เครื่องวัดความเร็วลม Pocket Anemometer Air Velocity meter รุ่น DT-82 Regular 83.33 USD
Special 63.33
USD
 เครื่องวัดความเร็วลม Pocket Size Anemometer รุ่น TM-740 Regular 83.33 USD
Special 66.67
USD
 เครื่องวัดความเร็วลม Thermo-anemometer with hotwire รุ่น VT 110 / 115 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดความเร็วลม ความชื้นสัมพัทธ์ และอุณหภูมิ Amprobe รุ่น TMA40-A Price 533.33 USD
 เครื่องวัดความเร็วลม บันทึกข้อมูล Anemometer CFM Datalogger - 840001 Price 833.33 USD
 เครื่องวัดความเร็วลม อุณหภูมิ ความชื้น Humidity-Thermo-Anemometer รุ่น AZ8918 Regular 196.67 USD
Special 163.33
USD
 เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดปริมาตรลม CFM/CMM Hot wire anemometer รุ่น DT-8880 Regular 400.00 USD
Special 326.67
USD
 เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hot Wire Anemometer รุ่น AR866 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hot Wire Anemometer/Psychrometer รุ่น TM-4002 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
Manometer,Pressure View All
 CEM TP-5: Digital Tire Pressure Gauge Price 33.33 USD
 Differential pressure transmitter model CP50 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 407910: Heavy Duty Differential Pressure Manometer (29psi) Price 410.00 USD
 Extech AUT10: Digital Tire Pressure Gauge Price 40.00 USD
 Extech HD350: Pitot Tube Anemometer + Differential Manometer Price 500.00 USD
 Extech HD700: Differential Pressure Manometer (2psi) Price 326.67 USD
 Extech HD750: Differential Pressure Manometer (5psi) Price 330.00 USD
 Extech HD755: Differential Pressure Manometer (0.5psi) Price 316.67 USD
 Extech HD780: Digital Manifold/Pressure Gauge สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech PS101: Differential Pressure Manometer (1psi) สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech PS115: Differential Pressure Manometer (15psi) สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech SD750: 3-Channel Pressure Datalogger สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech SDL700: Pressure Meter/Datalogger สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech SDL710: Differential Pressure Manometer/Datalogger สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech SDL720: Differential Pressure Manometer/Datalogger สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech SDL730: Differential Pressure Manometer/Datalogger สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Manometer เครื่องวัดความดัน รุ่น MP 100 KIMO FRANCE สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Manometer เครื่องวัดความดัน รุ่น MP 101 KIMO FRANCE สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Manometer เครื่องวัดความดัน รุ่น MP 105 KIMO FRANCE สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Manometer-Pilot tube Anemo เครื่องวัดความดันอากาศ ความเร็วลม (10psi) รุ่น DT-8920 Price 400.00 USD
 Pressure Sensor เครื่องวัดความดัน PST Pressostats สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 PS106: Differential Pressure Manometer (6psi) สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 PT150-SD: 150psi Pressure Transducer สำหรับ รุ่น SD750 ***Delivery time approx. 2 - 4 weeks
 PT30-SD: 30psi Pressure Transducer สำหรับ รุ่น SD750 ***Delivery time approx. 2 - 4 weeks
 PT300-SD: 300psi Pressure Transducer สำหรับ รุ่น SD750 ***Delivery time approx. 2 - 4 weeks
 เครื่องวัดความดัน Differential Pressure Manometer (5psi) รุ่น 406800 Discontinued Product - Replaced by PS106
 เครื่องวัดความดัน Differential pressure transmitter CP100 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดความดัน Differential pressure transmitter CP200 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดความดัน Differential pressure transmitter CP300 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดความดัน Heavy Duty Pressure Meter with Interchangeable Transducers (30-300psi) รุ่น 407495 ***Discontinued Product - No Replacement
 เครื่องวัดความดัน ความเร็วลม Anemo-Manometer KIMO รุ่น MP 120 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดความดัน ความเร็วลม Pressure, Air Velocity, Air Flow, Temperature Meter รุ่น MP200G สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดความดันต่าง Differential Pressure Manometer (100psi) รุ่น 840083 Regular 330.00 USD
Special 296.67
USD
 เครื่องวัดความดันต่าง Differential Pressure Manometer (15psi) รุ่น 840081 Regular 330.00 USD
Special 296.67
USD
 เครื่องวัดความดันต่าง Differential Pressure Manometer (2psi) รุ่น 840085 Regular 350.00 USD
Special 316.67
USD
 เครื่องวัดความดันต่าง Differential Pressure Manometer (2psi) รุ่น DT-8890A Regular 333.33 USD
Special 306.67
USD
 เครื่องวัดความดันต่าง Differential Pressure Manometer (30psi) รุ่น 840082 Regular 330.00 USD
Special 296.67
USD
 เครื่องวัดความดันต่าง Differential Pressure Manometer (5psi) รุ่น 840080 Regular 330.00 USD
Special 296.67
USD
 เครื่องวัดความดันลม, แก๊ส, ของเหลว Gas, Liquid Wide Range Pressure Meter รุ่น 840065 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
Tachometer เครื่องวัดความเร็วรอบ View All
 461831: Digital StroboTach 220VAC, 50Hz Price 316.67 USD
 461893: Photo Tachometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 461895: Combination Contact/Photo Tachometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Digital Photo Tachometer (Laser) เครื่องวัดความเร็วรอบ รุ่น DT2234A Regular 66.67 USD
Special 50.00
USD
 Digital Stroboscope เครื่องวัดความเร็วรอบแบบใช้แสง รุ่น DT-2350PA Regular 266.67 USD
Special 253.33
USD
 Extech 461700: PocketTach® Mini Photo Tachometer Discontinued Product - Replacement By 461750
 Extech 461750: PocketTach® Mini Contact Tachometer Regular 196.67 USD
Special 146.67
USD
 Extech 461825: Combination Photo Tachometer/Stroboscope สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 461891: High Precision Contact Tachometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 461920: Mini Laser Photo Tachometer Counter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 461950: Panel Mount Tachometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 461995: Combination Contact/Laser Photo Tachometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech RPM10: Photo/Contact Tachometer with built-in InfraRed Thermometer Regular 466.67 USD
Special 416.67
USD
 Extech RPM40: Combination Contact/Laser Photo Tachometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Nicety TC 811B : Photo Contact Type Digital Tachometer เครื่องวัดรอบ Price 116.67 USD
 RPM33: Combination Contact/Laser Photo Tachometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดความเร็วรอบ Datalogger, Tenmars TM-4100D สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดความเร็วรอบ Tenmars TM-4100 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบแสงและสัมผัส Tachometer รุ่น CT100 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบใช้แสง Tachometer รุ่น DT-6234B Regular 93.33 USD
Special 65.33
USD
 เครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอร์ Tachometer แบบแสงเลเซอร์/แบบสัมผัส รุ่น DT-6236B Regular 110.00 USD
Special 93.33
USD
 เครื่องวัดรอบแบบใช้แสง Tachometer รุ่น TC802 Regular 83.33 USD
Special 66.67
USD
Coating Thickness Gauge meter View All
 Coating Thickness Gauge meter รุ่น CM8801FN Price 193.33 USD
 Coating Thickness meter เครื่องวัดความหนา รุ่น CG204 Price 240.00 USD
 Coating Thickness meter เครื่องวัดความหนา รุ่น CM-8822 Price 316.67 USD
 Coating Thickness meter เครื่องวัดความหนา รุ่น DT-156 Regular 213.33 USD
Special 180.00
USD
 Coating Thickness Tester with Bluetooth® รุ่น DT-157 Regular 363.33 USD
Special 300.00
USD
 DT-156H: Coating Thickness Tester Regular 283.33 USD
Special 250.00
USD
 Extech CG104: Coating Thickness Tester สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech CG206: Coating Thickness Tester สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech CG304: Coating Thickness Tester with Bluetooth® Price 363.33 USD
 Extech TKG100: Digital Ultrasonic Thickness Gauge สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech TKG150: Digital Ultrasonic Thickness Gauge/Datalogger สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech TKG250: Digital Ultrasonic Thickness Gauge/Datalogger with Color Waveform สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Landtek CM-8820 :เครื่องวัดความหนาสี สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
Vibration Meter เครื่องวัดความสั่นสะเทือน View All
 Extech 407860: Heavy Duty Vibration Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 461880: Vibration Meter + Laser/Contact Tachometer Regular 1,216.67 USD
Special 1,116.67
USD
 Extech SDL800: Vibration Meter/Datalogger Price 1,166.67 USD
 Extech VB300: 3-Axis G-Force USB Datalogger Regular 316.67 USD
Special 250.00
USD
 Extech VB400: Pen Vibration Meter Regular 700.00 USD
Special 600.00
USD
 Extech VB450: Vibration Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech VB500: 4-Channel Vibration Meter/Datalogger สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 LANDTEK VM-6310 :Vibration Meter เครื่องวัดความสั่นสะเทือน Price 263.33 USD
 LANDTEK VM-6320 :Digital Vibration Meter เครื่องวัดความสั่นสะเทือน Price 293.33 USD
 LANDTEK VM-6360 :Vibration Meter เครื่องวัดความสั่นสะเทือน Regular 466.67 USD
Special 383.33
USD
 LANDTEK VM-6370 :เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน Vibration Meter Regular 533.33 USD
Special 483.33
USD
 ST-140 VIBRATION METER สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 ST-140D VIBRATION METER/DATALOGGER สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Vibration Meter เครื่องวัดความสั่นสะเทือน รุ่น 840063 Regular 1,100.00 USD
Special 1,000.00
USD
 Vibration Meter เครื่องวัดความสั่นสะเทือน รุ่น AR-63A Regular 466.67 USD
Special 400.00
USD
 Vibration Pen Meter เครื่องวัดความสั่นสะเทือน รุ่น AR63C Regular 416.67 USD
Special 383.33
USD
 Vibration Pen Meter เครื่องวัดความสั่นสะเทือน รุ่น TV220 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Vibration Pen Meter เครื่องวัดความสั่นสะเทือน รุ่น TV260 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Vibration Pen Meter เครื่องวัดความสั่นสะเทือน แบบปากกา รุ่น TV200 Regular 430.00 USD
Special 396.67
USD
 เครื่องวัดความสั่นสะเทือน 3-Axis 3D Digital Vibration Meter รุ่น VM-6380 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
Distance Meter เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ View All
 Distance Meter เครื่องวัดระยะ ด้วยแสงเลเซอร์ รุ่น DISTO-A3 (0.05-100m) สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Distance Meter เครื่องวัดระยะ ด้วยแสงเลเซอร์ รุ่น DISTO-A5 (0.05-200m) สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Distance Meter เครื่องวัดระยะ ด้วยแสงเลเซอร์ รุ่น DISTO-A6 (0.05-200m) สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Distance Meter เครื่องวัดระยะ ด้วยแสงเลเซอร์ รุ่น DISTO-A8 (0.05-200m) สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Distance Meter เครื่องวัดระยะ เครื่องวัดพื้นที่ ปริมาตร รุ่น AR841 (0.5-20m) Regular 126.67 USD
Special 55.00
USD
 Distance Meter เครื่องวัดระยะ เครื่องวัดพื้นที่ ปริมาตร รุ่น AR851 (0.5-60m) Regular 166.67 USD
Special 66.67
USD
 DT500: Laser Distance Meter with Bluetooth® สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 EXTECH DT100: Ultrasonic Distance Meter Regular 83.33 USD
Special 50.00
USD
 Extech DT200: Laser Distance Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech DT300: Laser Distance Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Laser Distance Meter เครื่องวัดระยะ รุ่น LDM-100 (0.05-50m) Regular 200.00 USD
Special 116.67
USD
 เครื่องวัดระยะทาง Distance Meter เครื่องวัดพื้นที่ ปริมาตร รุ่น AR831 (0.3-15m) Regular 116.67 USD
Special 50.00
USD
Radiation Gamma Beta X-Rays View All
 Digital Nuclear Gamma Radiation Detector Geiger Counter Dosimeter รุ่น TM-91 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Digital Nuclear Gamma Radiation Detector Geiger Counter Dosimeter รุ่น TM-92 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Digital Nuclear Gamma Radiation Detector Geiger Counter Dosimeter รุ่น TMM-091 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Solarimeter เครื่องวัดความเข้มข้นการแผ่รังสี รุ่น SL100 ***Delivery time approx. 2 - 4 weeks
 Solarimeter เครื่องวัดความเข้มข้นการแผ่รังสี รุ่น SL200 ***Delivery time approx. 2 - 4 weeks
 เครื่องวัดกัมมันตรังสี Radiation Scanner Meter รุ่น DT-9501 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดรังสี Digital Radiation Meter รุ่น 840024 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
Microwave Leakage Detector, EMF Meter View All
 EMF450: Multi-Field EMF Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 480823: Single axis EMF/ELF Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 480826: Triple Axis EMF Tester สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 480836: RF EMF Strength Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 480846: 8GHz RF Electromagnetic Field Strength Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EMF300: Microwave Leakage Detector สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EMF510: EMF/ELF Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MF100: AC/DC Magnetic Field Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 SDL900: AC/DC Magnetic Meter/Datalogger สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Tenmars TM-190 : Multi-Field EMF Meter Price 180.00 USD
 Tenmars TM-191: EMF Meter เครื่องมือวัดสนามแม่เหล็ก สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า EMF Meter รุ่น 840045 Regular 183.33 USD
Special 150.00
USD
 เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3 Axis EMF Meter Datalogger รุ่น TM-192D Regular 263.33 USD
Special 230.00
USD
 เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3 Axis EMF Meter รุ่น TM-192 Regular 183.33 USD
Special 150.00
USD
 เครื่องวัดคลื่นไมโครเวฟ RF Microwave Meter รุ่น 840046 Regular 266.67 USD
Special 216.67
USD
 เครื่องวัดคลื่นไมโครเวฟ เครื่องมือวัดการรั่วไหลของเตาไมโครเวฟ Microwave Leakage Detector รุ่น DT-2G Regular 163.33 USD
Special 146.67
USD
เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ Particle Counter View All
 CEM DT-86: Mini Particle Counter เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ Price 966.67 USD
 Extech VPC300: Video Particle Counter with built-in Camera Regular 2,300.00 USD
Special 2,066.67
USD
 Particle Counter with built-in Camera เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองอากาศ รุ่น DT-9880 Regular 2,166.67 USD
Special 1,983.33
USD
 Particle Counter เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ รุ่น DT-9881 Regular 2,500.00 USD
Special 2,266.67
USD
 เครื่องวัดฝุ่นในอากาศ Particle Counter PM2.5 Air Quality Monitor รุ่น TES-5321 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดฝุ่นในอากาศ Particle Counter รุ่น TES-5110 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
Digital Force Gauge เครื่องวัดแรงดึง/แรงกด View All
 Extech 475040-SD: Digital Force Gauge/Datalogger สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 475040: Digital Force Gauge สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 475044-SD: High Capacity Force Gauge/Datalogger สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 475044: High Capacity Force Gauge สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 475055: High Capacity Force Gauge with PC Interface สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Sper Scientific :Force Gauge with RS232 Output - 840060 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
Video Borescope - กล้องส่องในท่อ View All
 BR300: Waterproof Video Borescope Inspection Camera Discontinued Product - Take a look at BR150
 BR350: Waterproof Video Borescope Inspection Camera Discontinued Product - Replaced by BR300
 BR50: Video Borescope/Camera Tester Price 240.00 USD
 BR70: Video Borescope Inspection Camera สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 BR80: Video Borescope Inspection Camera Price 160.00 USD
 BRD10: Wireless USB Video Receiver สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech BR-17CAM-2M: Replacement Borescope Probe with 17mm Camera สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech BR-17CAM-5M: Replacement Borescope Probe with 17mm Camera สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech BR-17CAM: Replacement Borescope Probe with 17mm Camera สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech BR-4CAM: Replacement Borescope Probe with 4.5mm Camera สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech BR-5CAM: Replacement Borescope Probe with 5.8mm camera สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech BR-9CAM-2M: Replacement Borescope Probe with 9mm Camera สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech BR-9CAM-5M: Replacement Borescope Probe with 9mm Camera สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech BR-9CAM: Replacement Borescope Probe with 9mm Camera สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech BR100: Video Borescope Inspection Camera Price 196.67 USD
 Extech BR150: Video Borescope Inspection Camera สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech BR200-EXT: Extension cable for BR100/BR150/BR200/BR250 Video Borescopes สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech BR200: Video Borescope/Wireless Inspection Camera สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech BR250: Video Borescope/Wireless Inspection Camera สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech BRC-EXT: Extension Cable for BR50/BR80 Video Borescope สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech HDV600: High Definition Videoscope สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech HDV650-10G: HD VideoScope Plumbing Kit with 10m Probe สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech HDV650-30G: HD VideoScope Plumbing Kit with 30m Probe สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech HDV650W-10G: HD VideoScope Wireless Plumbing Kit with 10m Probe สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech HDV650W-30G: HD VideoScope Wireless Plumbing Kit with 30m Probe สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech UA100-BR: 100- 240V Universal AC Adapter is for Extech's BR200 and BR250 Borescopes สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 HDV540: High-Definition Articulating VideoScope Kit สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 HDV610: High Definition VideoScope Inspection Cameras Price 2,200.00 USD
 HDV620: HD VideoScope Kit with 5.8mm Semi-Rigid Probe Price 2,200.00 USD
 HDV640: HD VideoScope with Handset/Articulating Probe สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 HDV640W: HD VideoScope with Wireless Handset/Articulating Probe สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Video Borescope กล้องส่องในท่อ พื้นที่แคบ รุ่น BS-150 Regular 326.67 USD
Special 260.00
USD
 กล้องไมโครสโคป Digital Mini Microscope รุ่น MC108 Discontinued Product - No Replacement
Stopwatches/Timers/Clocks View All
 445706: Hygro-Thermometer Alarm Clock Regular 83.33 USD
Special 66.67
USD
 Extech 365510: Stopwatch/Clock สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 365515: Stopwatch/Clock with Backlit Display สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 365535: Decimal Stopwatch/Clock สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech CTH10: Radio-Controlled Wall Clock Hygro-Thermometer Regular 133.33 USD
Special 116.67
USD
 Extech CTH10A: Digital Clock/Hygro-Thermometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech HW30: HeatWatch™ Humidity/Temperature Stopwatch สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Sper Scientific - RH/Temp Clock - 810039 Regular 166.67 USD
Special 133.33
USD
 Sper Scientific - Wall Clock - Large Display LED - 810010 Regular 166.67 USD
Special 150.00
USD
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย, เครื่องวัดไข้ทางหน้าผาก View All
 IR200: Non-Contact Forehead InfraRed Thermometer รุ่น IR200 Regular 150.00 USD
Special 120.00
USD
 Non-contact Forehead lnfrared Thermometer เครื่องวัดไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 รุ่น ST-50 Regular 100.00 USD
Special 66.67
USD
 เครื่องตรวจวัด เบื้องต้น ไข้หวัดใหญ่ 2009 (H1N1) Body Ir Thermometers รุ่น DT8806H Regular 130.00 USD
Special 96.67
USD
 เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย แบบอินฟราเรด Body IR-Thermometers รุ่น AF110 ***โปรโมชั่น Regular 166.67 USD
Special 83.33
USD
 เครื่องวัดไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย เบื้องต้น รุ่น DT836/8836 Regular 83.33 USD
Special 60.00
USD
Weather Station View All
 Oregon Scientific Rain Gauge Weather Station รุ่น RGR126 Price 295.00 USD
 Professional Wireless Weather Station Oregon Scientific รุ่น WMR100 Price 596.67 USD
 Weather Station เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน รุ่น Weather Wizard III Price 783.33 USD
 เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน Rain Gauge รุ่น RGR382 Regular 298.33 USD
Special 208.83
USD
 เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน Rainfall System with indoor Temperature รุ่น TC-152
 เครื่องวัดสภาพอากาศ Time, Temperature, Barometric Pressure, Weather Symbols รุ่น WTH100 Discontinued Product - No Replacement
 เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน Advanced Professional Weather Station รุ่น WMR200A Price 830.00 USD
 เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน Professional Weather Center รุ่น ST-1030 Price 263.33 USD
 เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน Weather Station รุ่น Cabled Vantage Pro2 Regular 1,660.00 USD
Special 1,494.00
USD
 เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน Weather Station รุ่น Wireless Vantage Pro2 Regular 1,763.33 USD
Special 1,587.00
USD
Gas Detector LPG,NGV,CO,H2S,O2,LEL, CH2O, HCHO View All
4 in 1 Multi Gas Detector O2,LEL,CO,H2S View All
 4 in 1 Multi Gas Detector เครื่องวัดแก๊ส H2S, CO, O2, LEL รุ่น BX616 Price 1,000.00 USD
 7-Gas Multi-Gas Detectors O2, H2S, CO, CO2 HCl, PH3, HCN, NO, NO2, SO2 Microtector รุ่น G460 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 G203 Oxygen Detector O2 เครื่องวัดแก็ส ออกซิเจน สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 G450 Multi-gas Detector เครื่องวัดแก็ส CO,H2S,O2,LEL รุ่น G450 Price 1,330.00 USD
 LEL, Oxygen, Hydrogen Sulfide, Carbon Monoxide เครื่องวัดแก็ส รุ่น QRAE สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 LEL, Oxygen, Hydrogen Sulfide, Carbon Monoxide เครื่องวัดแก็ส รุ่น QRAE-II สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Multi Gas Detector : SP12C7 Regular 983.33 USD
Special 916.67
USD
 Smart Sensor AS8900 :4 in 1 Multi-Gas gas analyzer เครื่องวัดแก๊ส H2S, CO, O2, LEL Regular 833.33 USD
Special 700.00
USD
 เครื่องวัดแก็สออกซิเจน, ไฮโดรเจน Oxygen or Hydrogen รุ่น MICRO IV สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
Gas Leak Detector View All
 AZ-instrument 7201 :Gas Leak Detector เครื่องวัดแก็สรั่ว Regular 206.67 USD
Special 196.33
USD
 AZ-Instrument 7291 :Gas Leak Detector เครื่องวัดแก็สรั่ว Regular 206.67 USD
Special 196.33
USD
 Combustible Gas Leak Detector Model รุ่น GD-3300 Regular 190.00 USD
Special 156.67
USD
 Combustible Gas Leak Detector เครื่องตรวจจับแก๊ส LPG NGV รุ่น JL269 Regular 216.67 USD
Special 183.33
USD
 Extech EZ40: EzFlex™ Combustible Gas Detector Price 9,650.00 USD
 Extech FG100: Combustible Gas Leak Detector Regular 93.33 USD
Special 83.33
USD
 Flammable Gas Detector เครื่องตรวจจับแก็ส ติดไฟ รุ่น GD-3000 Regular 83.33 USD
Special 76.67
USD
 Hanwei BX166 :Pen Type Gas Leak detector Regular 60.00 USD
Special 53.33
USD
 Hanwei GPT100 :Portable Gas Leak Detector สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Hanwei JL269 : Portable Single Gas Leak Detector Price 226.67 USD
 LPG , LNG Gas Detector เครื่องตรวจจับแก็ส รุ่น BX169 Regular 63.33 USD
Special 47.50
USD
 เครื่องตรวจจับแก็สรั่ว Combustible Gas Detector รุ่น SPD202EX Regular 333.33 USD
Special 316.67
USD
 เครื่องตรวจจับแก็สรั่ว Personal Gas Leak Detector Meter รุ่น AS8902 Regular 263.33 USD
Special 230.00
USD
เครื่องวัดออกซิเจนในอากาศ Oxygen Meter O2 View All
 Hanwei BX171 : Portable gas detectors Oxygen Meter Regular 500.00 USD
Special 450.00
USD
 Hanwei BX176 :Portable Single Gas Leak Detector สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Oxygen CiTiceL® :Oxygen Sensor for O2 Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Portable gas detectors Oxygen Meter รุ่น SAO2 Price 370.00 USD
 Sampling Pump ปั๊ม สำหรับ Portable gas detector รุ่น SP-Pump101 Regular 530.00 USD
Special 483.33
USD
 เครื่องก๊าซออกซิเจน Oxygen Gas Detector เครื่องตรวจวัดออกซิเจน รุ่น P100 Regular 466.67 USD
Special 433.33
USD
 เครื่องตรวจวัดออกซิเจน แบบปากกา Oxygen Pen รุ่น 800047 Price 463.33 USD
 เครื่องวัดออกซิเจน Personal Oxygen Meter (O2 Meter) Gas Analyzer รุ่น AS8901 Regular 433.33 USD
Special 366.67
USD
 เครื่องวัดออกซิเจน Personal Oxygen Meter (O2 Meter) รุ่น SP2nd Regular 433.33 USD
Special 400.00
USD
 เครื่องวัดออกซิเจน ในอากาศ O2 Meter รุ่น SPD201/O2 Regular 400.00 USD
Special 333.33
USD
Carbon Monoxide CO ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ View All
 Cabon Monoxide meter เครื่องวัดก็าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ CO-181 Regular 416.67 USD
Special 326.67
USD
 Cabon Monoxide meter เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนโมนอกไซด์ เครื่องตรวจจับแก็ส รุ่น CO110 Price 450.00 USD
 CEM CO-180 :Cabon Monoxide meter เครื่องวัดก็าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ Regular 326.67 USD
Special 266.67
USD
 CO Meter เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ Carbon Monoxide Meter รุ่น 7701 Regular 193.33 USD
Special 160.00
USD
 CO40: CO (Carbon Monoxide) Meter Discontinued Product - No Replacement
 Extech CO10: Carbon Monoxide (CO) Meter Price 333.33 USD
 Extech CO30: CO (Carbon Monoxide) Monitor สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech CO50: Desktop CO (Carbon Monoxide) Monitor สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Tenmars TM-802 : CO Monitor/Datalogger สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 TES-1372: CO (Carbon Monoxide) Monitor Price 250.00 USD
 TM-801 : CO Monitor Price 160.00 USD
 เครื่องวัดก๊าซ 3 in 1 Combo CO2/CO/TEMP Air Quality Meter รุ่น 77596 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดก๊าซ 4 in 1 Combo CO2/CO/TEMP/RH Air Quality Meter รุ่น 77597 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ CO Meter รุ่น AR8700A Regular 230.00 USD
Special 196.67
USD
 เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ในอากาศ CO Meter รุ่น SPD200/CO Regular 333.33 USD
Special 300.00
USD
Carbon Dioxide CO2 วัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ View All
 Amprobe CO2-100 Handheld Carbon Dioxide Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Carbon Dioxide CO2 เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Handheld CO2/TEMP Meter รุ่น 7752 Regular 450.00 USD
Special 400.00
USD
 Datalogging Indoor Air Quality Meter, Carbon Dioxide (CO2) Meter - 800050 Regular 333.33 USD
Special 283.33
USD
 Digital CO2 Monitor Meter, USB Datalogger Carbon Dioxide (CO2) Meter รุ่น HT-2000 Regular 166.67 USD
Special 150.00
USD
 DT-802 Desktop Indoor Air Quality CO2 Monitor Price 266.67 USD
 Extech CO100: Desktop Indoor Air Quality CO₂ Price 283.33 USD
 Extech CO210: Desktop Indoor Air Quality CO2 Regular 393.33 USD
Special 360.00
USD
 Extech CO230: Indoor Air Quality, Carbon Dioxide (CO2) Monitor สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech CO240: Indoor Air Quality, Carbon Dioxide (CO2) สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech CO250: Portable Indoor Air Quality CO2 Price 483.33 USD
 Extech EA80: EasyView™ Indoor Air Quality Meter/Datalogger Price 950.00 USD
 Extech SD800: CO2, Humidity and Temperature Datalogger สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 RS232 CD Software and USB Cable รุ่น USBAZM สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดก๊าซ 3 in 1 Combo CO2/CO/TEMP Air Quality Meter รุ่น 77596 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดก๊าซ 4 in 1 Combo CO2/CO/TEMP/RH Air Quality Meter รุ่น 77597 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดก๊าซ CO2 and Temperature Meter, Tenmars รุ่น TM-186 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดก๊าซ CO2 Datalogging Meter, Tenmars รุ่น ST-501 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดก๊าซ CO2, Humidity and Temperature Datalogger Meter รุ่น TM-187D สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดก๊าซ CO2, Humidity and Temperature Meter, Tenmars รุ่น TM-187 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดก๊าซ CO2, Temperature Datalogger Meter, Tenmars รุ่น TM-186D สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide CO2 Meter รุ่น AQ100S Regular 666.67 USD
Special 600.00
USD
 เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide Indoor Air ***High Accuracy/เที่ยงตรงสูง รุ่น 800046 Regular 733.33 USD
Special 600.00
USD
 เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide, Handheld CO2/TEMP/RH Meter **High Accuracy รุ่น 77535 Regular 700.00 USD
Special 600.00
USD
 เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Desktop Carbon Dioxide monitor/CO2 มี Alarm Output Relay รุ่น 7788 Price 350.00 USD
 เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Desktop Indoor Air Quality CO2 Monitor รุ่น 7787 Price 283.33 USD
 เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Desktop Indoor Air Quality CO2 Monitor รุ่น CO200 Regular 360.00 USD
Special 326.67
USD
 เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ บันทึกข้อมูล CO2 METER Datalogger รุ่น TES-1370 Price 800.00 USD
 เครื่องวัดคุณภาพอากาศ Carbon Dioxide (C02) Air Temperature and Humidity รุ่น AZ 7722 Regular 430.00 USD
Special 363.33
USD
Formaldehyde (CH2O or HCHO) View All
 Desktop Formaldehyde (CH2O or HCHO) Monitor รุ่น 800052 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Desktop Formaldehyde (CH2O or HCHO) Monitor รุ่น FM300 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Desktop Formaldehyde/Datalogger Meter (CH2O or HCHO) รุ่น 800053 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech FM100: Formaldehyde (CH2O or HCHO) สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech FM200: Formaldehyde (CH₂O or HCHO) Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech VFM200: VOC/Formaldehyde Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Tenmars TM-802: Formaldehyde Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์/สารประกอบอินทรีย์ 2 in 1 HCHO/TVOC Meter รุ่น DT-900A Regular 330.00 USD
Special 296.67
USD
เครืองตรวจจับสารทำความเย็น View All
 AR5750A: Refrigerant Leakage Detector สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech RD300: Refrigerant Leakage Detector Price 276.67 USD
 GD-3303: Refrigerant Leakage Detector Price 200.00 USD
Measurement Instrument View All
Digital Clamp Meter View All
 380926: 2000A True RMS AC/DC Clamp Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 AC Digital Clamp Meter UNI-T รุ่น UT201 Price 29.67 USD
 AC/DC Digital Clamp Meter แคลมป์มิเตอร์ รุ่น รุ่น UT203 Price 50.00 USD
 AC/DC Mini Digital Clamp Meter with inrush function แคลมป์มิเตอร์ รุ่น MS2108 Regular 133.33 USD
Special 100.00
USD
 AC/DC แคลมป์มิเตอร์ 400A, AC/DC True RMS Watt Clamp-on รุ่น 380940 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 DC400: 400A DC Mini Clamp Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Digital Clamp Meter แคลมป์มิเตอร์ รุ่น UT202 Price 33.00 USD
 Extech 380941: 200A AC/DC Mini Clamp Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 380942: 30A True RMS AC/DC Mini Clamp Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 380947: 400A True RMS AC/DC Mini Clamp Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 380950: 80A Mini AC/DC Clamp Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 38387: 600A AC Clamp + MultiMeter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 38389: 600A True RMS AC/DC Clamp Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EX613: 400A Dual Input AC/DC Clamp Meter + NCV สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EX622: 400A Dual Input AC Clamp Meter + NCV + IR Thermometer Discontinued Product - Replaced by EX623
 Extech EX623: 400A Dual Input AC/DC Clamp Meter + NCV + IR Thermometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EX650: 600A True RMS AC Clamp Meter + NCV สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EX655: 600A True RMS AC/DC Clamp Meter + NCV สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EX710: 800A AC Clamp Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EX720: 800A AC Clamp Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EX730: 800A AC/DC Clamp Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EX810: 1000A AC Clamp Meter with IR Thermometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EX820: 1000A True RMS AC Clamp Meter with IR Thermometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EX830: 1000A True RMS AC/DC Clamp Meter with IR Thermometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EX840: 1000A AC/DC True RMS Clamp/DMM + IR Thermometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EX845: 1000A AC/DC True RMS Clamp/DMM with IR Thermometer and Bluetooth MeterLink™ สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EX850: True RMS 1000A AC/DC Clamp Meter with Bluetooth® สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MA120: 200A AC/DC Mini Clamp Meter+Voltage Detector สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MA130: Mini 200A AC Clamp Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MA140: True RMS 300A AC Clamp Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MA145: True RMS 300A AC/DC Clamp Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MA150: 200A Mini AC Clamp Meter + NCV Detector สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MA160: True RMS 200A AC/DC Open Jaw Clamp Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MA200: 400A AC Clamp Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MA220: 400A AC/DC Clamp Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MA430: 400A AC Clamp Meter + NCV Discontinued Product - Replaced by MA440
 Extech MA430T: 400A True RMS AC Clamp Meter + NCV Discontinued Product - Replaced by MA443
 Extech MA435T: 400A True RMS AC/DC Clamp Meter + NCV สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MA610: 600A AC Clamp Meter + NCV สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MA61: 60A True RMS AC Clamp Meter + NCV สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MA63: 60A True RMS AC/DC Clamp Meter + NCV สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MA640: 600A True RMS AC/DC Clamp Meter + NCV สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 MA260: True RMS 200A AC Open Jaw Clamp Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 MA3010: 3000A True RMS AC Flex Clamp Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 MA3018: 3000A True RMS AC Flex Clamp Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 MA410: 400A AC Clamp Meter + NCV สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 MA410T: 400A AC True RMS Clamp Meter + NCV สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 MA620: 600A True RMS AC Clamp Meter + NCV สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 แคลมป์มิเตอร์ AC Mini Clamp Meter-Voltage Detector รุ่น MA100 Discontinued Product - Replaced by MA150
Earth Ground Resistance Tester View All
 382357: Clamp-on Ground Resistance Tester สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 382252: Earth Ground Resistance Tester Kit สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech GRT300: 4-Wire Earth Ground Resistance Tester สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 GRT350: 4-Wire Earth Ground Resistance/Resistivity Tester สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
MegaOhm Meter เครื่องวัดความเป็นฉนวน View All
 380320: Analog Insulation Tester สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 380363: Digital High Voltage Insulation Tester สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 380363: Digital High Voltage Insulation Tester สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 380260: Autoranging Digital Megohmmeter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 380360: Digital Megohmmeter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 380396: High Voltage Digital Insulation Tester (220V) สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MG310: Digital Insulation Tester สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MG320: CAT IV Insulation Tester/True RMS MultiMeter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MG325: CAT IV Insulation Tester/True RMS MultiMeter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 High voltage Insulation tester เครื่องทดสอบความต้านทานฉนวน รุ่น AR907+ Regular 163.33 USD
Special 146.67
USD
 Insulation Resistance Testers test รุ่น UT513 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Insulation Tester เครื่องทดสอบความต้านทานฉนวน รุ่น TM-507 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Insulation tester เครื่องทดสอบฉนวน รุ่น YF-509 Price 150.00 USD
 MG500: Digital High Voltage Insulation Tester สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องทดสอบฉนวนไฟฟ้า High Voltage Insulation Tester รุ่น DT-6605 Price 500.00 USD
Multimeter มัลติมิเตอร์ View All
 380193: Passive Component LCR Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 381676: Pen DMM with Non-Contact Voltage Detector สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 381676A: 9 Function Pen Multimeter + NCV สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Digital Multimeter 10 Function Heavy Duty Industrial MultiMeter รุ่น EX503 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Digital MultiMeter ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ FLUKE 177 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Digital MultiMeter มัลติมิเตอร์ Heavy Duty Industrial รุ่น EX510 Discontinued Product Discontinued Product - Replaced by EX520
 EX365: 10 Function True RMS Multimeter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 38070: Compact Analog MultiMeter Discontinued Product - Replaced by 38073A
 Extech 38073: Mini Analog MultiMeter Discontinued Product - Replaced by 38073A
 Extech 38073A: Mini Analog MultiMeter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech AUT500: 14 Function Automotive Digital Multimeter Discontinued Product - No Replacement
 Extech DM110: Mini Pocket MultiMeter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech DM220: Mini Pocket MultiMeter with Non-Contact Voltage Detector สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EX205T: TrueRMS Digital Multimeter Price 83.33 USD
 Extech EX210: 8 Function Mini Digital MultiMeter with IR Thermometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EX210T: TrueRMS Digital Multimeter with IR สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EX310: 9 Function Mini MultiMeter + Non-Contact Voltage Detector สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EX320: 8 Function Mini MultiMeter + Non-Contact Voltage Detector สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EX330: 12 Function Mini MultiMeter + Non-Contact Voltage Detector สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EX350: 11 Function True RMS Multimeter + NCV Price 100.00 USD
 Extech EX355: 12 Function True RMS Multimeter + NCV สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EX360: 8 Function True RMS Multimeter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EX363: 11 Function True RMS Multimeter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EX410: 8 Function Professional MultiMeter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EX411: 8 Function True RMS Professional MultiMeter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EX420: 11 Function Professional MultiMeter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EX430: 11 Function True RMS Professional MultiMeter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EX470: 12 Function True RMS Professional MultiMeter + InfraRed Thermometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EX505: 11 Function Heavy Duty True RMS Industrial MultiMeter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EX520: 11 Function Heavy Duty True RMS Industrial MultiMeter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EX530: 11 Function Heavy Duty True RMS Industrial MultiMeter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MN10: Pocket MultiMeter + NCV สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MN15A: Digital Mini MultiMeter Regular 50.00 USD
Special 40.00
USD
 Extech MN16A: Digital Mini MultiMeter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MN25: MiniTec™ Digital MultiMeter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MN26T: MiniTec™ Autoranging Digital MultiMeter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MN30: True RMS AutoSensing™ Multimeter + NCV สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MN35: Digital Mini MultiMeter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MN36: Digital Mini MultiMeter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MN47: 12 Function Compact MultiMeter + NCV สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech MP530A: MultiPro® High-Performance MultiMeter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 FLUKE 15B F15B Digital Multimeter Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 GX900: True RMS Graphical MultiMeter with Bluetooth® สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 LCR200: Passive Component LCR Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 MN42: 8 Function Compact MultiMeter + NCV Regular 60.00 USD
Special 50.00
USD
 Multimeter Sunwa YX-360, YX361 Regular 10.00 USD
Special 8.50
USD
 MultiMeter with SMD Tweezer Component Test รุ่น RC200 Discontinued Product - No Replacement
 SMD component MultiMeter Test Lead รุ่น SMD-100 Regular 100.00 USD
Special 33.00
USD
Milliohm Meter View All
 380580: Battery Powered Milliohm Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 380462: Precision Milliohm Meter (220V) สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 380562: High Resolution Precision Milliohm Meter (220VAC) สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 UM200: High Resolution Micro-Ohm Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 มิลลิโอห์มมิเตอร์ Milliohm Meter รุ่น TM-508A สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
Oscilloscopes ออสซิลโลสโคป View All
 BATT-74V: 7.4V Li-Ion Rechargeable Battery สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 MS420: 20MHz 2-Channel Digital Oscilloscope สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 MS6060: 60MHz 2-Channel Digital Oscilloscope สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 MS6100: 100MHz 2-Channel Digital Oscilloscope สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 TL620: 200MHz 1X/10X Oscilloscope Probe สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 TL625: 100MHz 2000V High Voltage Oscilloscope Probe สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
Phase sequence detector View All
 Extech 480400: Phase Sequence Tester Price 110.00 USD
 Extech 480403: Motor Rotation and 3-Phase Tester Regular 216.67 USD
Special 183.33
USD
 Extech PRT200: Non-Contact Phase Sequence Tester สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Phase Rotation Testers เครื่องตรวจวัดลำดับเฟส รุ่น DT-901 Regular 116.67 USD
Special 50.00
USD
 TM-601N 3 Phase/ Motor Rotation Tester สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 TM-604 3 Phase/ Motor Rotation Tester สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 YF-80 Phase Rotation Tester สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
Power Supply สวิทชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย View All
 380820: Universal AC Power Source AC Power Analyzer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 382202: 18V/3A Single Output DC Power Supply สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 382260: 80W Switching Mode DC Power Supply สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 382276: 600W Switching Mode DC Power Supply (230V) สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 382200: 30V/1A Single Output DC Power Supply สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 382203: Analog Triple Output DC Power Supply สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 382213: Digital Triple Output DC Power Supply สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 382270: Quad Output DC Power Supply สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 382280: Precision with Programmable 200 Watt Output DC Power Supply สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech DCP42: 160W Switching Power Supply สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech DCP60-220: 600W Switching Power Supply (220V) สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 PWR5: Power Bank with Built-In Flashlight Price 33.33 USD
Power Analyzers View All
 Extech 382100: 1200A 3-Phase Power Analyzer/Datalogger สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech DL150: True RMS AC Voltage/Current Datalogger สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech DL160: Dual Input True RMS AC Voltage/Current Datalogger สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech PQ3350: 3-Phase Power Harmonics Analyzer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech PQ3450: 3-Phase Power Analyzer/Datalogger สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech PQ3470: 3-Phase Graphical Power Harmonics Analyzer/Datalogger สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech SD900: 3-Channel DC Current Datalogger สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech SD910: 3-Channel DC Voltage datalogger สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
Surface Resistance Meter เครื่องวัดความต้านทานผิว View All
 PRS-812 Resistance Meter Set สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องทดสอบความต้านทานไฟฟ้าพื้นผิว Surface Resistance Meter รุ่น AE-780A Price 400.00 USD
 เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้าพื้นผิว Surface Resistance Meter รุ่น AE-700 Discontinued Product - Replaced by AE-780 & AE-780A
 เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้าพื้นผิว Surface Resistance Meter รุ่น AE-780 Regular 316.67 USD
Special 250.00
USD
 เครื่องวัดไฟฟ้าสถิตย์ ESD Resistance meter รุ่น SE-700 Discontinued Product - Replaced by AE-780 & AE-780A
Electrostatic Field Meter View All
 Electrostatic Field Meter เครื่องวัดค่าไฟฟ้าสถิต รุ่น FMX-003 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Static-Check Meter รุ่น AE-790 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดค่าไฟฟ้าสถิต Electrostatic Field Meter รุ่น AE-770 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
Ionizer AirGun View All
 Ionizing Air Gun ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิต เครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับล้างอีเอสดี รุ่น ION ECO สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Ionizing Air Gun ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิต เครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับล้างอีเอสดี รุ่น AE-210FC Regular 666.67 USD
Special 330.00
USD
 ปืนเป่าลมปล่อยประจุไฟฟ้า ลดไฟฟ้าสถิตย์ Ionizer Air Gun AE-205 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
Water Quality Intruments View All
All in one pH/EC/ORP/TDS/Salinity Meter View All
 DO610: ExStik® II DO/pH/Conductivity Kit สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 341350A-P: Oyster™ Series pH/Conductivity/TDS/ORP/Salinity Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 407228: Heavy Duty pH/mV/Temperature Meter Kit สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EC210: Compact Conductivity/TDS Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EC400: ExStik® Conductivity/TDS/Salinity Meter Price 130.00 USD
 Extech EC410: - ExStik® Conductivity/TDS/Salinity Kit Regular 230.00 USD
Special 196.67
USD
 Extech EC500: Waterproof ExStik® II pH/Conductivity Meter Regular 206.67 USD
Special 193.33
USD
 Extech EC510: Waterproof ExStik สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EC600: Waterproof Conductivity Kit สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EX800: ExStik® 3-in-1 Chlorine, pH, Temperature Kit สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech EX900: ExStik® 4-in-1 Chlorine, pH, ORP and Temperature Kit สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech Oyster-10: Oyster™ Series pH/mV/Temperature Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech Oyster-15: Oyster™ Series pH/mV/Temperature Meter Kit สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech Oyster-16: Oyster™ Series pH/mV/Temperature Meter Kit สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech PH210: Compact pH/ORP/Temperature Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 HI 98129 : Waterproof pH/Conductivity/TDS Tester Price 286.67 USD
 เครื่องวัดคุณภาพน้ำ DO, pH, Conducitivity, Salinity Meter Kit รุ่น 850048 Regular 866.67 USD
Special 833.33
USD
 เครื่องวัดคุณภาพน้ำ Water Quality Kit รุ่น 850086S สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดคุณภาพน้ำ Water Quality Meter Kit รุ่น 850086 Kit สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
pH ORP CON buffer Solutions น้ำยาบัพเฟอร์ View All
 HI70300L - Electrode Storage Solution - 500ml Price 30.00 USD
 HI7033L - EC 84 µS/cm ขนาด 500ml Price 28.33 USD
 HI7061L - Electrode Cleaning Solution (General) - 500ml Price 26.67 USD
 ORP Test Solutions ปรับตั้งค่า - 240mV ขนาด 500ml รุ่น HI7021L Price 46.67 USD
 ORP Test Solutions ปรับตั้งค่า - 470mV ขนาด 500ml รุ่น HI7022L Price 46.67 USD
 pH Buffer Solution ปรับตั้งค่า 10.01 pH@25°C ขนาด 500ml รุ่น HI7010L Price 28.33 USD
 pH Buffer Solution ปรับตั้งค่า 4.01 pH@25°C ขนาด 500ml รุ่น HI7004L Price 28.33 USD
 pH Buffer Solution ปรับตั้งค่า 7.01 pH@25°C ขนาด 500ml รุ่น HI7007L Price 28.33 USD
 PH102: Tripak Buffer Pouches (4, 7 and 10pH plus rinse solution) Price 9.33 USD
 PH103: Tripak Buffer Pouches (4, 7 and 10pH plus rinse solution) สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 น้ำยาบัพเฟอร์ pH Buffer Solutions- pH4, pH7, pH10 รุ่น 860012 Price 16.33 USD
 น้ำยาบัพเฟอร์ Tripak Buffer Pouches (4.01, 7.00 and 10.00pH solution) รุ่น PH101 Regular 10.00 USD
Special 8.33
USD
 ผงน้ำยาบัพเฟอร์ Powder buffer solution สำหรับ Calibration pH meter 4.01, 6.86, 7.00, 9.18, 10.01pH Regular 10.00 USD
Special 5.00
USD
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า Conductivity/EC Meter View All
 8351 Conductivity Pen Price 66.67 USD
 Conductivity Meters Conductivity Tester เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า รุ่น ST3030 Regular 83.33 USD
Special 66.67
USD
 Extech EC100: Conductivity/Temperature Meter Price 73.33 USD
 HI98303 DiST®3 EC-Tester (up to 1999 µS) Price 100.00 USD
 HI98304 DiST®4 EC-Tester (up to 19.99 mS) Price 100.00 USD
 เครี่องวัดความนำไฟฟ้า Large Display Conductivity Pen รุ่น 850037 Regular 100.00 USD
Special 83.33
USD
เครี่องวัดความนำไฟฟ้า/เครื่องวัดตะกอน View All
 Conductivity/TDS/TEMP Meter เครี่องวัดความนำไฟฟ้า/ทีดีเอส รุ่น 8361 Regular 70.00 USD
Special 63.33
USD
 EC150: Conductivity/TDS/Temperature Meter Regular 100.00 USD
Special 83.33
USD
Chlorine Meter เครื่องวัดคลอรีน View All
 Chlorine Meters ชุดทดสอบ คลอรีน Total Chlorine Test 480033 ช่วงทดสอบ 0-80 ppm Price 20.33 USD
 Chlorine Meters ชุดทดสอบ คลอรีน อิสระ Free Chlorine Test 480022 ช่วงทดสอบ 0-120 ppm Price 20.33 USD
 Chlorine Meters ชุดทดสอบ คลอรีน อิสระ Free Chlorine Test 480023 ช่วงทดสอบ 0-25 ppm Price 20.33 USD
 Chlorine Meters เครื่องวัดค่าครอรีน Total - Free Chlorine Meter รุ่น HI95734C สินค้าเลิกจำหน่าย
 Chlorine Meters เครื่องวัดค่าครอรีน เครื่องวัดคลอรีน อิสระ Free Chlorine Meter รุ่น HI95771C สินค้าเลิกจำหน่าย
 Extech CL200: ExStik® Chlorine Meter Price 226.67 USD
 Extech CL203: ExTab™ Reagent tablets (10pk - 100 tests) Price 33.33 USD
 Extech CL204: ExTab™ Chlorine Reagent tablets (100pk - 1000 tests) สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech CL205: ExStik® Replacement Chlorine Electrode Module สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech CL207: Chlorine Standard สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech CL500: Free and Total Chlorine Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Free Chlorine Checker® Reagents (25 Tests) - HI701-25 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Sper Scientific LUCL-2006: Free and Total Chlorine Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Total Chlorine Checker® Reagents (25 Tests) - HI711-25 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดคลอรีน Hanna - Chlorine Dioxide Portable Photometer รุ่น HI 96738 Regular 560.00 USD
Special 533.33
USD
 เครื่องวัดคลอรีน Hanna - Chlorine, Free, Portable Photometer รุ่น HI 96701 Regular 560.00 USD
Special 533.33
USD
 เครื่องวัดคลอรีน Hanna - Chlorine, Low Range Free, Portable Photometer รุ่น HI 96762 Regular 560.00 USD
Special 533.33
USD
 เครื่องวัดคลอรีน Hanna - Free and Total Chlorine Photometer รุ่น HI 96711 Regular 560.00 USD
Special 533.33
USD
 เครื่องวัดคลอรีน Hanna - Free Chlorine รุ่น HI 701 Price 86.67 USD
 เครื่องวัดคลอรีนคงเหลือทั้งหมด Hanna - Total Chlorine รุ่น HI 711 Price 86.67 USD
COD Meter เครื่องวัดค่า COD View All
 HI83099 COD and Multiparameter Laboratory-Photometer (47 Parameters) Price 2,110.00 USD
 เครื่องวัดวิเคราะห์น้ำเสีย COD and Multiparameter Photometer for Wastewater Analysis รุ่น HI 83214 Price 1,850.00 USD
Dissolved Oxygen meter DO Meter View All
 Dissolved Oxygen Meter เครื่องวัดออกซิเจน ที่ละลายในน้ำ Dissolved Oxygen Meter - 850048 Regular 733.33 USD
Special 660.00
USD
 Dissolved Oxygen Meter เครื่องวัดออกซิเจน ในน้ำ DO 850041 ***สินค้าเลิกผลิตพัฒนาเป็น รุ่น 850048 แทน
 Dissolved Oxygen Meters เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meters รุ่น 8401 Regular 563.33 USD
Special 483.33
USD
 Dissolved Oxygen Pen เครื่องวัดออกซิเจน ในน้ำ DO Meter รุ่น 850045 Price 400.00 USD
 DO210: Compact Dissolved Oxygen Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech DO600-K: Waterproof ExStik® II Dissolved Oxygen Meter Kit สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech DO605: ExStik® Replacement Dissolved Oxygen Module สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech DO700: Portable Dissolved Oxygen Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech SDL150: Dissolved Oxygen Meter/Datalogger สอบถามราคา email: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดออกซิเจน Dissolved Oxygen DO Meter รุ่น DO600 Regular 333.33 USD
Special 300.00
USD
 เครื่องวัดออกซิเจน Dissolved Oxygen Meters DO meters รุ่น 407510 Regular 600.00 USD
Special 533.33
USD
 เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ Dissolved Oxygen Meter for Aquaculture รุ่น HI 9147 Price 896.67 USD
 เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ Dissolved Oxygen Portable Photometer รุ่น HI 96732 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO, pH, Conducitivity, Salinity Meter Kit รุ่น 850049 Regular 866.67 USD
Special 833.33
USD
 เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ Portable Dissolved Oxygen Meter รุ่น HI 9146 Price 1,080.00 USD
 เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ เครื่องวัดค่าออกซิเจน Dissolved Oxygen DO Meter รุ่น HI9147-04 Regular 896.67 USD
Special 880.00
USD
 เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ แบบตั้งโต๊ะ Dissolved Oxygen Laboratory Bench Meter รุ่น HI 2400 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
เครื่องวัดฟลูโอไรด์ Fluoride View All
 Waterproof Fluoride Meter เครื่องวัดฟลูโอไรด์ รุ่น FL700 Price 300.00 USD
 เครื่องวัดฟลูโอไรด์ Fluoride HR 0.0-20.0 mg/L - Photometer mobile รุ่น HI96739 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
Oxidation-Reduction Potential View All
 AZ Instrument 8552 : เครี่องวัด ORP Pen meter Regular 116.67 USD
Special 100.00
USD
 Extech RE300: ExStik® ORP Meter Price 146.67 USD
 Extech SDL100: pH/ORP/Temperature Datalogger สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Large Display ORP Pen - 850053 Regular 133.33 USD
Special 116.67
USD
 ORP Meter เครื่องวัดโออาพี รุ่น ORP-200 Regular 150.00 USD
Special 133.33
USD
 ORP meters เครื่องวัดค่าโออาพี รุ่น ST-8022 : Waterproof ORP Meter Regular 133.33 USD
Special 100.00
USD
pH Meter เครื่องวัดกรดด่าง View All
 AZ instrument 8691: Long Tube pH Pen สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 AZ instrument 8692: Long Tube pH Pen with ATC Price 58.33 USD
 AZ-Instrument 8685 :pH Pen เครื่องวัดกรดด่าง Regular 66.67 USD
Special 60.00
USD
 Basic pH Meter Kit - 840087, 840088 Price 283.33 USD
 Benchtop pH / mV Meter - 860031 Regular 583.33 USD
Special 500.00
USD
 Benchtop Water Quality Meter - 860033 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Digital Soil pH Meter เครื่องวัดค่า pH กรดด่างในดิน รุ่น HI99121 Price 790.00 USD
 Extech PH100: ExStik® pH Meter Regular 130.00 USD
Special 120.00
USD
 Extech PH105: ExStik® Replacement pH Electrode Module Price 60.00 USD
 Extech PH110: ExStik® Refillable pH Meter Regular 163.33 USD
Special 146.67
USD
 Extech PH220-C: Waterproof Palm pH Meter with Temperature สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech PH220-S: Waterproof Palm pH Meter with Temperature สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech PH300: Waterproof pH/mV/Temperature Kit สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech PH50: Waterproof pH Pen สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech PH60: Waterproof pH Pen with Temperature Regular 80.00 USD
Special 73.33
USD
 Extech PH90: Waterproof pH Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech SDL100: pH/ORP/Temperature Datalogger สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech WQ500: Benchtop Water Quality Meter/Stirrer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech WQ510: Benchtop Water Quality Meter/Stirrer Discontinued Product - No Replacement
 Extech WQ530: Benchtop Water Quality Meter/Stirrer Discontinued Product - No Replacement
 Hanna HI 207 :พีเอชมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ Bench pH Meter For Education Price 450.00 USD
 Hanna HI 208 :Bench top pH meter with Built-in Magnetic Stirrer Price 563.33 USD
 HANNA HI 98107: pHep® pH Tester - เครื่องวัดค่ากรดด่าง Price 90.00 USD
 Hanna HI2211 :Benchtop pH/mV Meter with 0.01 Resolution Price 883.33 USD
 HI98128 pHep®5 pH/Temperature Tester with 0.01 pH resolution Regular 200.00 USD
Special 193.33
USD
 Large Display ATC pH Pen - 850051 Regular 133.33 USD
Special 96.67
USD
 Large Display ATC pH Pen - 850052 Regular 146.67 USD
Special 113.33
USD
 Large Display pH Pens - 850050 Regular 66.67 USD
Special 60.00
USD
 pH Benchtop Meters with Three Point Calibration เครื่องวัดกรดด่าง รุ่น HI 2212 Price 920.00 USD
 pH Meter / TEMP Meter เครื่องวัดกรด-ด่าง รุ่น 8686 Regular 146.67 USD
Special 113.33
USD
 pH/mV Benchtop Meters with Three Point Calibration เครื่องวัดกรดด่าง รุ่น HI 2213 Price 983.33 USD
 กระดาษลิตมัส สำหรับวัดค่ากรด-ด่าง 1-14pH รุ่น pH Paper1 ราคา: 65.00 บาท (สั่งซื้อ 2 ชุดขึ้นไป ราคา 50.00 บาท/ชุด)
 กระดาษลิตมัส สำหรับวัดค่ากรด-ด่าง 1-14pH รุ่น pH Paper1 ราคา: 65.00 บาท (สั่งซื้อ 2 ชุดขึ้นไป ราคา 50.00 บาท/ชุด)
 น้ำยาบัพเฟอร์ pH Buffer Solutions- pH4, pH7, pH10 รุ่น 860012 Price 16.33 USD
 น้ำยาบัพเฟอร์ Tripak Buffer Pouches (4.01, 7.00 and 10.00pH solution) รุ่น PH101 Regular 10.00 USD
Special 8.33
USD
 ผงน้ำยาบัพเฟอร์ Powder buffer solution สำหรับ Calibration pH meter 4.01, 6.86, 7.00, 9.18, 10.01pH Regular 10.00 USD
Special 5.00
USD
 เครื่องวัดกรดด่าง pHep®4 pH/Temperature Testers รุ่น HI98127 Regular 176.67 USD
Special 166.67
USD
 เครื่องวัดกรดด่าง อุณหภูมิ พีเอชมิเตอร์ pH Pen with Temperature รุ่น 8681 Regular 66.67 USD
Special 53.33
USD
 เครื่องวัดกรดด่าง แบบหลอด Test Tube ATC pH Pen Meter รุ่น 850063 Price 83.33 USD
 เครื่องวัดกรดด่าง แบบหลอด Test Tube pH Pen Meter รุ่น 850062 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
Refractometer รีแฟรกโตมิเตอร์ View All
 Brix Refractometer Refractometer เครื่องวัดความหวาน PAL-1 Regular 641.67 USD
Special 609.58
USD
 Brix Refractometer Refractometer เครื่องวัดความหวาน รุ่น PAL-2 Regular 707.00 USD
Special 671.65
USD
 Brix Refractometer Refractometer เครื่องวัดความหวาน รุ่น PAL-3 Regular 1,232.00 USD
Special 1,170.40
USD
 Brix Refractometer เครื่องค่าวัดความหวาน รุ่น RHBN-90ATC Regular 133.33 USD
Special 100.00
USD
 Brix Refractometer เครื่องวัดค่าความหวาน ช่วงวัด 0-32Brix รุ่น RHB-32ATC NEW Regular 110.00 USD
Special 66.00
USD
 RF10: Portable Sucrose Brix Refractometer (0 to 32) สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 RF11: Portable Sucrose Brix Refractometer (0 to 10) with ATC สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 RF12: Portable Brix Refractometer (0 to 18) with ATC สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 RF15: Portable Sucrose Brix Refractometer (0 to 32) with ATC สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 RF16: Portable Sucrose Brix Refractometer (0 to 10) สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 RF18: Portable Brix Refractometer (0 to 18) สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 RF20: Portable Salinity Refractometer (0 to 100ppt) with ATC สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 RF30: Triple Range Sucrose Brix Refractometer (0 - 41, 42 - 71, 72 - 90) สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 RF41: Portable Battery Coolant/Glycol Refractometer with ATC (°C) สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer เครื่องวัดความหวาน รุ่น RX-5000 ALPHA Regular 12,533.33 USD
Special 11,906.67
USD
 เครื่องวัดความหวาน Pocket Digital Refractometer Brix 0 ~ 65 รุ่น 300051 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดความหวาน Pocket Digital Refractometer Brix 0 ~ 95 รุ่น 300053 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดความหวาน Pocket Digital Refractometer Brix 40 ~ 95 รุ่น 300052 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดความหวาน Sugar Refractometer 0 ~ 32 Range w/ATC รุ่น 300010 Price 116.67 USD
 เครื่องวัดความหวาน Sugar Refractometer 0 ~ 32 Range รุ่น 300001 Price 83.33 USD
 เครื่องวัดความหวาน Waterproof Refractometer Brix 0 ~ 95 รุ่น 300058 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดความเค็ม Pocket Digital Refractometer Salinity รุ่น 300054 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดความเค็ม Salt Refractometer 0 ~ 28 รุ่น 300006 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องวัดความเค็ม Salt Refractometer 0-100ppt w/ATC รุ่น 300011 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
Salt Salinity meter เครื่องวัดความเค็ม View All
 AZ-Instrument 8371 :Salinity Pen Meter เครื่องวัดความเค็ม***โปรโมชั่น Regular 100.00 USD
Special 80.00
USD
 EXTECH EC170 :Salinity/Temperature Meter Regular 100.00 USD
Special 83.33
USD
 HI98203 Salt Content Meter (Salintest) Price 200.00 USD
 Pocket Digital Refractometer Salinity รุ่น 300054 Regular 500.00 USD
Special 450.00
USD
 เครื่องวัดความเค็ม Salinity Meter / Salt Meter รุ่น ST3080 Regular 100.00 USD
Special 83.33
USD
 เครื่องวัดความเค็ม อาหาร Sodium Chloride Refractome รุ่น HI 96821 Price 350.00 USD
 เครื่องวัดความเค็มแบบปากกา Salinity meter/TEMP Meter รุ่น 850036 Regular 110.00 USD
Special 93.33
USD
TDS Meter View All
 Conductivity/TDS/TEMP Meter เครี่องวัดความนำไฟฟ้า/ทีดีเอส รุ่น 8361 Regular 70.00 USD
Special 63.33
USD
 DiST®1 TDS Tester with 1 mg/L resolution and 0.5 TDS Factor รุ่น HI 98301 Price 100.00 USD
 DiST®2 TDS Tester with 0.01 g/L resolution รุ่น HI 98302 Price 100.00 USD
 Extech EC150: Conductivity/TDS/Temperature Meter Regular 100.00 USD
Special 83.33
USD
 TDS Meter รุ่น TDS 1 Discontinued Product - Replaced by HI 98301
Total Hardness Meter View All
 480008 – WaterWorks™ Total Hardness, Bottle of 50 Price 13.33 USD
 Hardness, EPA, Portable Photometer เครื่องวัดความกระด้าง รุ่น HI 96735C Regular 700.00 USD
Special 666.67
USD
 Hardness, Total, Colorimetric Method (100 Tests) รุ่น HI 93735-0 Price 190.00 USD
 Hardness, Total, Colorimetric Method (100 Tests) รุ่น HI 93735-00 Price 73.33 USD
 Hardness, Total, Colorimetric Method (100 Tests) รุ่น HI 93735-01 Price 73.33 USD
 Hardness, Total, Colorimetric Method (100 Tests) รุ่น HI 93735-02 Price 73.33 USD
 HI 96735 Hardness, EPA, Portable Photometer Regular 560.00 USD
Special 533.33
USD
 HI-96735-11 CalCheck standards for Hardness LR/MR/HR, 0.0 and 150/350/520 ppm Price 273.33 USD
Turbidity Meter View All
 Extech TB400: Portable Turbidity Meter สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 HI 88713 Turbidity Benchtop Meter, ISO สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 HI 98703 Turbidity Meter with Fast Tracker™ Technology, EPA Compliant สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Turbidity Meter - 860040 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
Solar cell แผงโซลาร์เซลล์ View All
 Mono-Crystalline PV modules 5W Regular 16.67 USD
Special 10.00
USD
 Solar Cell Module Brand SHARP
 Solar cell Mono-Crystalline PV modules 10Watts. Regular 26.67 USD
Special 18.33
USD
 Solar Cell Mono-Crystalline PV modules 20Watts. Regular 33.33 USD
Special 23.33
USD
 Solar Cell Mono-Crystalline PV modules 30W Regular 50.00 USD
Special 40.00
USD
 Solar Cell Mono-Crystalline PV modules 40 watts. Regular 66.67 USD
Special 46.67
USD
 Solar Cell Mono-Crystalline PV modules 50 watts. Regular 116.67 USD
Special 66.67
USD
 Solar module Poly-Crystalline ขนาด 130W มาตราฐาน IEC, CE Regular 150.00 USD
Special 130.00
USD
 Solar module Poly-Crystalline ขนาด 80W มาตราฐาน IEC, CE Regular 100.00 USD
Special 83.33
USD
-- SHARP solar cell View All
 Solar cell module 130W โซล่าเซลล์ SHARP
 Solar cell module 162Watt Made in Japan Price 150.00 USD
 Solar cell PV module Poly-Crystalline 78Watts.
 Solar cell โซล่าเซลล์ SHARP ชาร์ป พลังงานแสงอาทิตย์ 80W
 แผงโซล่าเซลล์ SHARP ชาร์ป Solar cell พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 120W
 แผงโซล่าเซลล์ Solar cell ยี่ห้อ SHARP Made in Japan ขนาด 220W
 แผงโซล่าเซลล์ [Solar cell] ยี่ห้อ SHARP ขนาด 65W
Saving lamp/LEDs View All
 Compact Fluorescent Portable ขนาด 11 วัตต์ 12VDC ***ลดล้างสต๊อก Regular 11.67 USD
Special 5.00
USD
 Compact Fluorescent Portable ขนาด 7 วัตต์ 12VDC Regular 8.33 USD
Special 3.33
USD
 High Power LED 3W สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 LED SUPER BRIGHT Regular 0.27 USD
Special 0.17
USD
 LED สีแดง เขียว ส้ม ขนาด 5mm. ชนิด Color Transparent Lens Price 0.05 USD
 LED สีแดง เขียว ส้ม ขนาด 5mm. ชนิด Water Clear Lens Price 0.08 USD
 LEDs 90 pcs. สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 LEDs saving lamp 30 pcs. สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Mini fluorescent lamps 15Watts, 12VDC Regular 10.00 USD
Special 9.33
USD
 Mini fluorescent lamps 3W, 12VDC ***Out of stock*** Regular 6.67 USD
Special 6.00
USD
 Mini fluorescent lamps 5W, 12VDC Regular 7.33 USD
Special 6.67
USD
 Mini fluorescent lamps 7W, 12VDC Regular 8.00 USD
Special 7.33
USD
 Mini LEDs Lamp 20pcs. Regular 5.00 USD
Special 1.67
USD
 Saving Lamp ,60LED สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Saving Lamp ,CPF11W, 12VDC Regular 9.33 USD
Special 8.67
USD
 Saving Lamp ,CPF20W, 12VDC Regular 10.67 USD
Special 10.00
USD
 Saving Lamp ,CPF9W, 12VDC Regular 8.67 USD
Special 8.00
USD
 หลอดไฟ LED Corn bulb lights 12V E27 6W Regular 13.33 USD
Special 12.67
USD
 หลอดไฟ LED Corn bulb lights 12V E27 7W Regular 7.00 USD
Special 6.33
USD
Solar charge controller View All
 Apollo S-120A : Solar Charge Controller With Inverter 150W Regular 143.33 USD
Special 126.67
USD
 APOLLO SSD SSD-221A : เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverters) Regular 400.00 USD
Special 330.00
USD
 Solar Charge Controller 12V/1A, IC Controller For Battery 12 Volts. Price 21.33 USD
 SOLAR CHARGE CONTROLLER 12V/24V, 20A Light Control On-Off Model EPIP20-LT Price 113.33 USD
 SOLAR CHARGE CONTROLLER 12V/24V, 30A Model EPIP30R Price 160.00 USD
 SOLAR CHARGE CONTROLLER 12V/24V,10A Regular 33.33 USD
Special 31.67
USD
 SOLAR CHARGE CONTROLLER 12V/24V,10A Light Control On-Off Regular 49.67 USD
Special 40.00
USD
 SOLAR CHARGE CONTROLLER 12V/24V,10A Light Control On-Off รุ่น EPRC10-EC Regular 49.67 USD
Special 40.00
USD
 Solar Charge Controller 12V/24V,10A. Automatic On-Off 2 output รุ่น EEDC10-EC Price 53.33 USD
 SOLAR CHARGE CONTROLLER 12V/24V,20A Regular 40.00 USD
Special 36.33
USD
 SOLAR CHARGE CONTROLLER 12V/24V,5A Light Control On-Off รุ่น EERC5-ST ขออภัย! สินค้าหมด
 Solar Charge Controller 1A, IC Controller For Battery 6,9,12 Volts. Price 15.00 USD
 SOLAR CHARGE CONTROLLER 5A 12V/24V Regular 28.33 USD
Special 25.00
USD
 Solar Charge Controller โซลาร์ชาร์จเจอร์ โซล่าคอนโทรลเลอร์ ตั้งเวลาเปิด-ปิดได้ 20A 12V/24V Price 46.67 USD
 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverters) รุ่น APOLLO SSD-220 Regular 163.33 USD
Special 150.00
USD
 โซล่าชาร์จเจอร์ LCD Display PWM Solar Panel Regulator Charge Controller with Dual USB, 30A Regular 96.67 USD
Special 80.00
USD
Battery/Inverter View All
 42299: 3.6V Litium Batteries สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Deep Cycle Battery, 3K แบตเตอรี่ ขนาดความจุ 135Ah Price 200.00 USD
 Deep Cycle Battery, YUASA Price 183.33 USD
 Inverter 300 W Regular 33.33 USD
Special 25.00
USD
 Inverter 500 W Regular 40.00 USD
Special 30.00
USD
 Sealed Lead acid batteries
 ลิเธียม แบตเตอรี่ Saft LS14250 Lithium Battery 3.6V รุ่น LS14250 Price 10.00 USD
 อินเวอร์เตอร์ Inverter ขนาด 150 W เครื่องแปลงไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ 12VDC เป็นไฟบ้าน 220VAC Regular 26.67 USD
Special 23.00
USD
Hobby View All
 LED Clusters, Arrays, Assemblies ขออภัย! สินค้าหมด
 LEDs Array Regular 2.30 USD
Special 1.63
USD
 Solar Car รถจิ๋วพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเล็กที่สุดในโลก Price 6.63 USD
 Solar Charge Controller 1A IC Controller For Battery 12V Price 21.33 USD
 Solar Charge Controller 1A เครื่องควบคุมการชาร์จประจุ For Battery 6V, 12V or 24V Price 15.00 USD
Solar warning lamp/Flashing Light View All
 Solar Cell Flashing Light LEDs 170 Pcs. สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Solar Cell Flashing Light LEDs 270 Pcs. สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Solar Power Shevon Flashing Light สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Solar Powered Warning Cross Walk Zone สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Solar-Cell Shool Light Warning Zone ป้ายเตือนเขตโรงเรียน สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
Wind Power System View All
 Wind Power System
Home solar light system View All
 Home solar system ***สินค้าหมด*** สินค้าหมด
 Home solar system ***สินค้าหมด*** สินค้าหมด
 Home solar system 5 Watt Auto On-Off ***สินค้าหมด*** สินค้าหมด
 Home solar system 5 Watt. ***สินค้าหมด*** สินค้าหมด
 Solar lawn light ***สินค้าหมด*** สินค้า! เลิกจำหน่าย
 solar street light ***สินค้าหมด*** สินค้า! เลิกจำหน่าย
 Solar Welcome Garden ***สินค้าหมด*** สินค้า! เลิกจำหน่าย
Hotplate stirrer เครื่องกวนสารให้ความร้อน View All
 HI 300N Heavy-Duty Magnetic Stirrer with 2.5 liter capacity Price 420.00 USD
 HI 303N : 2-speed Magnetic Stirrers with Tachometer with 2.5 liter capacity สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 HI 304N Auto-reverse Magnetic Stirrers with Tachometer Price 813.33 USD
 HI 310N Heavy-Duty Magnetic Stirrer with 5.0 liter capacity Price 513.33 USD
 เครื่องกวนสาร แบบใบกวน Over-head Stirrer รุ่น SDS-11 Price 706.67 USD
 เครื่องกวนสาร แบบใบกวน Over-head Stirrer รุ่น SDS-41 Price 830.00 USD
 เครื่องกวนสาร ให้ความร้อน 2 ตำแหน่ง Hot Plate Magnetic รุ่น SHPM-20 Price 563.33 USD
 เครื่องกวนสาร ให้ความร้อน 4 ตำแหน่ง Hot Plate Magnetic รุ่น SHPM-40 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องกวนสาร ให้ความร้อน 4 ตำแหน่ง Hot Plate Magnetic รุ่น SHPM-42 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องกวนสาร ให้ความร้อน 6 ตำแหน่ง Hot Plate Magnetic รุ่น SHPM-62 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องกวนสารละลาย Auto-reverse Magnetic Stirrers รุ่น HI 302N-2 Price 646.67 USD
 เครื่องกวนสารละลาย Auto-reverse Magnetic Stirrers รุ่น HI 312N-2 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 เครื่องกวนสารเคมี Compact Magnetic Mini-Stirrers รุ่น HI 180 Price 216.67 USD
 เครื่องกวนสารเคมี Mini Magnetic Stirrer with Speedsafe รุ่น HI 190M-2 Price 210.00 USD
 เครื่องกวนสารเคมี Mini Magnetic Stirrer with Speedsafe รุ่น HI 200M-2 Price 363.33 USD
 เครื่องกวนสารเคมีให้ความร้อน MAGNETIC STIRRER รุ่น SM-10 Regular 300.00 USD
Special 270.00
USD
 เครื่องกวนสารให้ความร้อน HOT PLATE MAGNETIC STIRRER รุ่น SHP-10 Regular 300.00 USD
Special 270.00
USD
 เครื่องกวนสารให้ความร้อน Hot Plate - Magnetic Stirrer รุ่น SHPM-10 Price 333.33 USD
 เครื่องกวนสารให้ความร้อน Hotplate stirrer รุ่น HP-3000 Price 315.00 USD
 เครื่องกวนสารให้ความร้อน hotplate stirrer รุ่น PC420D, Corning USA Regular 816.67 USD
Special 783.33
USD
Oven ตู้อบความร้อน View All
 ตู้อบ ความร้อน forced convection oven รุ่น SFCN-301 Price 2,163.33 USD
 ตู้อบ ความร้อน forced convection oven รุ่น SFCN-302 Price 2,430.00 USD
 ตู้อบ ความร้อน Natural Convection Drying OVEN รุ่น SDON-301 Price 1,986.67 USD
 ตู้อบ ความร้อน Natural Convection Drying OVEN รุ่น SDON-302 Price 2,206.67 USD
Ultrasonic Cleaner เครื่องล้างความถี่สูง View All
 High Powered Ultrasonic Cleaner - 100004 Regular 266.67 USD
Special 216.67
USD
 Mini Ultrasonic Cleaner - 100005 Regular 116.67 USD
Special 100.00
USD
 เครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิก Ultrasonic cleaner รุ่น SUR 28 Regular 110.00 USD
Special 99.00
USD
 เครื่องล้างอัลตราโซนิค ขนาด 0.6ลิตร Mini Ultrasonic Cleaner รุ่น H8215 Regular 110.00 USD
Special 93.33
USD
Balances View All
 Jewellery Carat Balance เครื่องชั่งจิวเวอรี่ เครื่องชั่งน้ำหนัก capacity 250ct รุ่น CT 253 ขอใบเสนอราคา
 Jewellery Carat Balance เครื่องชั่งจิวเวอรี่ เครื่องชั่งน้ำหนัก capacity 600ct รุ่น CT 603 ขอใบเสนอราคา
 Micro Balances (Range: 1 Microgram to 5 gm) รุ่น CM 5 ขอใบเสนอราคา
 Micro Balances เครื่องชั่งดิจิตอล (Range: 1 Microgram to 11 gm) รุ่น CM11 ขอใบเสนอราคา
 Micro Balances เครื่องชั่งดิจิตอล (Range: 1 Microgram to 21 gm) รุ่น CM21 ขอใบเสนอราคา
 Micro Balances เครื่องชั่งดิจิตอล (Range: 1 Microgram to 31 gm) รุ่น CM31 ขอใบเสนอราคา
 Precision Balances Ohaus Pioneer Analytical Balances รุ่น PA214 ขอใบเสนอราคา
 Precision Balances เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบความเที่ยงตรงสูง Capacity 220gm รุ่น CY 220 ขอใบเสนอราคา
 Precision Balances เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบความเที่ยงตรงสูง ขนาด 3100gm รุ่น CG 3102 ขอใบเสนอราคา
 Precision Balances เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบความเที่ยงตรงสูง ขนาด 510g รุ่น CY 510 ขอใบเสนอราคา
 SC50: Handheld Digital Scale เครื่องชั่งกระเป๋าเดินทาง สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 SC600: Electronic Counting Scale/Balance สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Standard Analytical Balances เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล ขนาด 120gm รุ่น CY 104 ขอใบเสนอราคา
 Standard Analytical Balances เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล ขนาด 220gm รุ่น CY 204 ขอใบเสนอราคา
 Ultra Micro Balances with Touchscreen Indicator (Range: 0,1 Microgram to 2 gm) รุ่น UCM 2 ขอใบเสนอราคา
Customer Reference View All
 3M Thailand CO.,LTD.
 AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
 AEROKLAS CO., LTD.
 Aeronautical Radio of Thailand LTD
 AGC CHEMICALS (THAILAND) CO.,LTD
 AIRSERVE CO., LTD
 AJINOMOTO CALPIS BEVERGE (THAILAND) CO., LTD.
 APOLLO (THAILAND) CO., LTD.
 Assumption University of Thailand
 Bangchak Petroleum PLC
 Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited
 BANGKOK CABLE CO.,LTD.
 Bangkok Hospital Phrapradaeng
 Bangkok Industrial Gas Co., Ltd.
 Bangkok Produce Merchandising Plc.
 Bayer Thai Co., Ltd.
 Beiersdorf (Thailand) Co., Ltd.
 Burapha University
 Caretex Asia Ltd.
 Cataler (Thailand) Co.,Ltd.
 Charoen Pokphand Foods PCL.
 Chiang Mai University
 CHONBURI TECHNOLOGICAL COLLEGE
 Chulalongkorn University
 DAIRY PLUS CO.,LTD.
 DENSO (Thailand) Co., Ltd.
 Department of Science Service (DSS)
 DKSH (Thailand) Limited
 Doi Tung Development Project Sustainable Development
 Eastern Technological College of Technology : E-TECH
 Ekarat Engineering PCL.
 Electricity Generating Public Company Limited (EGCO)
 EMERSON ELECTRIC (THAILAND) LIMITED
 ENKEI THAI CO., LTD.
 ENOVA AUTOMATION C0.,LTD.
 Eternal Resin Co., Ltd.
 Exedy Friction Material Co.,Ltd.
 Food And Drug Administration
 FUJITRANS (THAILAND) Co., Ltd.
 Giffarine Skyline Unity Co., Ltd.
 Golden Foods Siam Limited
 Honda RD Asia Pacific Co.,Ltd.
 Huawei Technologies (Thailand) Co.,Ltd.
 Hwa Fong Rubber (Thailand) Public Company Limited
 Inoue Rubber (Thailand) Public Co., Ltd.
 IRPC Public Company Limited
 Isuzu Body Corporation (Thailand) Limited
 ITALTHAI ENGINEERING Co.,LTD
 Italthai Industrial Co.,Ltd
 JASTEL NETWORK CO, LTD.
 Kasetsart University
 Khon Kaen University
 King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
 King Mongkut's University Of Technology North Bangkok
 Lenso Wheel CO.,LTD.
 Lion Corporation (Thailand) Limited
 Mae Fah Luang University
 Mahanakorn University of Technology
 Mahidol University
 Mercedes-Benz (Thailand) Ltd.
 Metropolitan Waterworks Authority
 Meyer Aluminium (Thailand) Co., Ltd.
 MITSUBISHI ELEVATOR ASIA CO.,LTD.
 MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO.,LTD
 Molten (Thailand) CO., LTD.
 National Electronics and Computer Technology Center
 National Institute of metrology (Thailand)
 National Metal and Materials Technology Center
 National Science and Technology Development Agency
 NEC Logistics (Thailand) Co., Ltd.
 NIDEC PRECISION (THAILAND) CO., LTD.
 Nippon Paint (Thailand)
 Office of His Majesty's Principal Private Secretary
 PANASONIC ELECTRIC WORKS (AYUTHAYA) CO., LTD.
 Paolomemorial Hospital
 Pathumwan Institute of Technology
 Pattaya International Hospital
 Pfizer (Thailand) Limited.
 Phranakhon Rajabhat University
 Pioneer Hi-Bred (Thailand) Co.,Ltd.
 Pitsanuvej Hospital
 PRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED
 Provincical Electricity Authority (PEA)
 PTT Exploration and Production Plc
 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital
 SAHA FARMS CO.,LTD.
 Sammitr Motors Manufacturing Public Company Limited
 SC Asset Corporation Public Company Limited
 Schenker (Thai) Limited.
 SIAM KUBOTA Corporation Co., Ltd
 SIAM TOYOTA MANUFACTURING CO.,LTD.
 Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT)
 Soken Chemical Asia Co.,Ltd.
 SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED
 Srinakharinwirot University
 Sripatum University Chonburi Campus
 Sukishi Intergroup Co.,Ltd.
 Summit Windmill Golf Club Co., Ltd
 SUN 108 CO.,LTD. (108 Shop)
 Suranaree University of Technology
 Synnex (Thailand) Public Company Limited
 T.C. Natural Co.,Ltd.
 T.RAD (THAILAND) CO,LTD.
 TAOKAENOI FOOD MARKETING PUBLIC CO.,LTD.
 TDK (Thailand) Co., Ltd.
 Thai Air Asia Co.,Ltd
 Thai Aviation Industries Co.,Ltd.
 Thai Ceramic Roof Tile Co.,Ltd.
 THAI MITSUI SPECIALTY CHEMICAL CO.,LTD.
 Thai Preserved Food Factory Co.,ltd.
 Thai Stainless Steel Co.,Ltd.
 Thai Toshiba Lighting Co., Ltd.
 Thai Wacoal Public Company Limited
 THAI YAMAHA MOTOR CO., LTD.
 Thai-German Specialty Glass Co.,Ltd.
 Thaicom Public Company Limited
 Thailand and Bangladesh to Double Bilateral Trade and Enhance Connectivity
 Thailand Center of Excellence in Physics
 Thaioil Public Company Limited
 Thammasat University
 The Chaipattana Foundation
 The Cliff Residence Co.,Ltd
 The Erawan Group Public Company Limited
 The faculty of Agro-Industry, Prince of Songkla University
 The Government Pharmaceutical Organization
 TIPCO BIOTECH CO.,LTD.
 TOA Performance Coating (Thailand) Co., Ltd.
 TOMY (Thailand) Ltd.
 Toyota Motor Thailand Co.,Ltd.
 TPN FlexPak Co., Ltd.
 Triumph Motorcycles (Thailand) Co.,Ltd
 Tukcom Co., Ltd.
 Ubon Ratchathani University
 Unimit Engineering Public Company Limited
 Unique Gas and Petrochemicals Public Company Limited
 United Telecom SalesServices Co.,Ltd.
 Unithai Group Co.,Ltd.
 Unitrio Technology Limited
 UPS SCS SERVICES (THAILAND) LIMITED
 VANDAPAC COMPANY LIMITED
 Vibhavadi Hospital PCL.
 บริษัท ซันโย เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
 บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด (CP Fresh Mart)
 บริษัท สยามนิสสัน พีทูเอ็ม จำกัด
 บริษัท สวนเสือ ศรีราชา จำกัด
 บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด
 บริษัท ฮาร์เบอร์ มอลล์ จำกัด
 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
 บริษัท เมจิกเวิลด์ จำกัด (สวนสนุกดรีมเวิลด์)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สินค้า แก็ดเจ็ต Gadget View All
 Car Bluetooth Music Receiver Stereo Audio Hand-Free Regular 16.33 USD
Special 9.97
USD
 ICON ที่อุ่นแก้ว Rainbow collection LJW-032 Price 10.00 USD
 Jabra DRIVE Bluetooth In-Car Speakerphone 1,990.00บาท ***สินค้าหมด
 Leicester City Football Club Forever Fearless Foldable Umbrella White Price 16.33 USD
Specialty Meters View All
 Electric Screw driver Torque Driver รุ่น HY-DP-0115 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 48VFL11: 1/16 DIN Temperature PID Controller with One Relay Output สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 48VFL13: 1/16 DIN Temperature PID Controller with 4-20mA Output สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 96VFL11: 1/4 DIN Temperature PID Controller with Two Relay Outputs สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech 96VFL13: 1/4 DIN Temperature PID Controller with 4-20mA Output สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Surface Roughness Meter เครื่องวัดความเรียบผิว มิเตอร์วัดความเรียบผิว รุ่น SRT-6210 Price 1,663.33 USD
 Torque Meter - 840062 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 ไขควงบิดไฟฟ้า ทอร์คไดร์เวอร์ ไขควงไฟฟ้า ไขควงทอร์ค Torque Driver รุ่น HY-DP-801
 ไขควงไฟฟ้า ทอร์คไดร์เวอร์ ไขควงทอร์ค Torque Driver รุ่น POL-BK-4C สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
Hot Wire Anemometer View All
Anemometer View All
 4 in 1 เครื่องวัดความเร็วลม Anemometer-Hygro-Thermo-Light Meter รุ่น 45170 Regular 273.33 USD
Special 240.00
USD
 4 in1 Humidity-Temperature-Light-Anemometer อุณหภูมิ ความชื้น แสง ความเร็วลม รุ่น 850070 Regular 273.33 USD
Special 240.00
USD
 45118: Mini Thermo-Anemometer สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 AIR Flow Anemometer Meter เครื่องวัดความเร็วลม CFM/CMM รุ่น AR856 Regular 283.33 USD
Special 216.67
USD
 AN100: CFM/CMM Mini Thermo-Anemometer Regular 240.00 USD
Special 206.67
USD
 Anemometer Air Velocity CFM-CMM EXTECH with IR Thermometer AN200 Regular 298.33 USD
Special 265.00
USD
 Anemometer and Temperature รุ่น DT-618 Regular 166.67 USD
Special 133.33
USD
 Anemometers Air velocity Meters CFM/CMM เครื่องวัดความเร็วลม รุ่น DT-8893 Regular 273.33 USD
Special 250.00
USD
 Anemometers Air velocity Meters เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดความเร็วลม รุ่น AR826+ Regular 150.00 USD
Special 116.67
USD
 CEM DT-619 :Anemometers Air velocity Meters เครื่องวัดความเร็วลม ปริมาตรลม CFM/CMM Regular 216.67 USD
Special 173.33
USD
 Extech AN300: Large Vane CFM/CMM Thermo-Anemometer Regular 430.00 USD
Special 363.33
USD
 Extech AN310: Large Vane CFM/CMM Anemometer/Psychrometer Regular 460.00 USD
Special 393.33
USD
 Extech EN150: 11-in-1 Environmental Meter with UV สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Extech SDL300: Metal Vane Thermo-Anemometer/Datalogger Regular 733.33 USD
Special 696.67
USD
 Extech SDL310: Thermo-Anemometer/Datalogger Regular 500.00 USD
Special 425.00
USD
 Mini Thermo-Anemometer with Humidity รุ่น 45158 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th
 Multi-function Thermo Anemometer 3-CUP Speed Air Weather and directional probe รุ่น AM-4836C Regular 216.67 USD
Special 193.33
USD
 Sper Scientific 850023 :เครื่องวัดความเร็วลม บันทึกข้อมูล Anemometer SD Card Logger Regular 500.00 USD
Special 425.00
USD
 Thermo-Anemometer เครื่องวัดความเร็วลม อุณหภูมิ รุ่น AR816+ Regular 83.33 USD
Special 60.00
USD
 Thermo-Anemometer เครื่องวัดความเร็วลม อุณหภูมิ รุ่น AZ8908 Regular 116.67 USD
Special 110.00
USD
 Thermometer Anemometers เครื่องวัดความเร็วลม รุ่น AR836 Regular 200.00 USD
Special 140.00
USD
 เครื่องวัดความเร็วลม Anemometers Meters CFM-CMM รุ่น AR846 Regular 250.00 USD
Special 183.33
USD
 เครื่องวัดความเร็วลม CMM/CFM Thermo-Anemometer รุ่น AM4836V Regular 133.33 USD
Special 116.67
USD
 เครื่องวัดความเร็วลม CMM/CFM เครื่องวัดความดัน ชนิด Pilot Tube รุ่น DT-8920 Price 400.00 USD
 เครื่องวัดความเร็วลม Handheld Anemometer CMS/CFM รุ่น 8906 Regular 216.67 USD
Special 166.67
USD
 เครื่องวัดความเร็วลม Pocket Anemometer Air Velocity meter รุ่น DT-82 Regular 83.33 USD
Special 63.33
USD
 เครื่องวัดความเร็วลม Pocket Size Anemometer รุ่น TM-740 Regular 83.33 USD
Special 66.67
USD
 เครื่องวัดความเร็วลม บันทึกข้อมูล Anemometer CFM Datalogger - 840001 Price 833.33 USD
 เครื่องวัดความเร็วลม อุณหภูมิ ความชื้น Humidity-Thermo-Anemometer รุ่น AZ8918 Regular 196.67 USD
Special 163.33
USD
 เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hot Wire Anemometer รุ่น TM-4001 สอบถามราคา e-mail: sale@ete.co.th

Hot Product/Service...
Solar Power Meter เครื่องวัดความเข้มของแสงอาทิตย์ กำลังแสงดวงอาทิตย์ รุ่น DT1307
Regular 166.67 USD
Special 150.00
USD
Mini Environmental Quality Meter - 850070
Regular 273.33 USD
Special 240.00
USD
Basic pH Meter  Kit - 840087, 840088
Price 283.33 USD
Dissolved Oxygen Meter เครื่องวัดออกซิเจน ที่ละลายในน้ำ Dissolved Oxygen Meter - 850048
Regular 733.33 USD
Special 660.00
USD
Thermocouple Thermometer Basic Type K/J รุ่น 800004
Regular 150.00 USD
Special 133.33
USD
AZ-instrument 7201 :Gas Leak Detector เครื่องวัดแก็สรั่ว
Regular 206.67 USD
Special 196.33
USD
UV Light Meter UVA/B - 850009
Regular 360.00 USD
Special 326.67
USD
เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น Big Digit Hygro-Thermometer รุ่น TH805
Regular 61.67 USD
Special 53.33
USD
เครื่องวัดอุณภูมิ ความชื้น Humidity Thermometer เทอร์โมมิเตอร์ รุ่น ST-321S / DT-321S
Regular 166.67 USD
Special 150.00
USD
Video Borescope กล้องส่องในท่อ พื้นที่แคบ รุ่น BS-150
Regular 326.67 USD
Special 260.00
USD
เครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอร์ Tachometer แบบแสงเลเซอร์/แบบสัมผัส รุ่น DT-6236B
Regular 110.00 USD
Special 93.33
USD
Extech CTH10: Radio-Controlled Wall Clock Hygro-Thermometer
Regular 133.33 USD
Special 116.67
USD
เครื่องตรวจจับแก็สรั่ว Combustible Gas Detector รุ่น SPD202EX
Regular 333.33 USD
Special 316.67
USD
Infrared Thermometers รุ่น AR882+
Price 633.33 USD
Thermo-Anemometer เครื่องวัดความเร็วลม อุณหภูมิ รุ่น AZ8908
Regular 116.67 USD
Special 110.00
USD
 


Home  |  Products  |  How to order - RFQ  |  Payment Inform  |  About Us  |  Contact Us  |  Customer Reference

© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.